Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezterminowa umowa przechowania

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-10-22

Ponad rok temu na podstawie bezpłatnej, bezterminowej umowy przechowania wyraziłam zgodę na przechowanie u mnie w domu mebli biurowych. Meble należą do spółki, która jest obecnie w likwidacji. Cztery miesiące temu wystąpiłam po raz pierwszy do likwidatora spółki z pismem, aby zabrał meble z mojego domu. Niestety pismo nie spowodowało żadnej reakcji. Potem wysłałam jeszcze kilka pism, ale żadne nie odniosło skutku. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć pozew do sądu, który nakaże odebranie mebli z mojego domu?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Zasady zwrotu rzeczy przyjętej w ramach umowy przechowania określa art. 844 Kodeksu cywilnego:

„Art. 844. § 1. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie.

§ 2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli czas przechowania nie był oznaczony albo jeżeli rzecz była przyjęta na przechowanie bez wynagrodzenia, przechowawca może żądać odebrania rzeczy w każdym czasie, byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla składającego.

§ 3. Zwrot rzeczy powinien nastąpić w miejscu, gdzie miała być przechowywana.”

W przypadku nieodpłatnej umowy przechowania na czas nieokreślony, przechowawca posiada zasadniczo uprawnienie do żądania odebrania rzeczy oddanej do przechowania w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest, aby zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla składającego. Należy zwrócić uwagę, że w cytowanym przepisie mowa jest o żądaniu odebrania rzeczy, a nie o wypowiedzeniu umowy. W związku z tym umowa przechowania (jako umowa realna) wiąże strony do czasu odebrania rzeczy przez oddającego w przechowanie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wyżej wskazałem, żądanie odebrania rzeczy ograniczone jest jedynie w przypadku, jeśli chwila zwrotu jest nieodpowiednia dla składającego. Chwila nieodpowiednia dla składającego to taka, w której odebranie rzeczy jest dla niego nadmiernie uciążliwe bądź też wiąże się z powstaniem uszczerbku w jego dobrach osobistych czy majątkowych albo zagraża substancji czy integralności rzeczy. Przyjmuje się, że do czynienia z takimi przypadkami mamy zwłaszcza w razie nieobecności lub choroby składającego, czy też konieczności znalezienia innego miejsca przechowania rzeczy.

Odnosząc się do Pani przypadku, wydaje się jednak, iż żadne okoliczności nie usprawiedliwiają kilkumiesięcznego zwlekania z odbiorem rzeczy. Bowiem nawet, jeśli wystąpiły okoliczności, o których mowa powyżej, składający powinien podjąć w tym czasie odpowiednie kroki w celu ich neutralizacji i wywiązania się z obowiązku odbiory rzeczy.

W takiej sytuacji rozsądnym wydaje się wystąpienie, w oparciu o art. 844 § 2 Kodeksu cywilnego, przeciwko składającemu w przechowanie z pozwem sądowym o nakazanie odbioru rzeczy.

Ponadto, jeśli wskutek niewywiązania się przez składającego z obowiązku odbioru rzeczy poniosła Pani jakąś szkodę, możliwe jest wniesienie także roszczenia o odszkodowanie na podstawie przepisów o odpowiedzialności kontraktowej, tj. art. 471 Kodeksu cywilnego:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »