Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie naliczone odsetki w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-04

Dostałem nakaz zapłaty na większą kwotę odsetek od zadłużenia niż wynika to z moich wyliczeń (różnica 500 zł). Czy sprzeciwiając się wyrokowi e-sądu mam szansę, że zostanie oddalony pozew przez sąd rejonowy i powód złoży go ewentualnie drugi raz? Czy też sąd po moim wniosku zmieni tylko kwotę na mniejszą i utrzyma obowiązek zapłaty? Co jeżeli teraz spłacę część tej kwoty? Czy mogę obniżyć koszty sądowe?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Z Pana opisu wynika, iż powód podał błędną kwotę odsetek. Być może. Nie znam treści stosunku prawnego, treści pozwu ani wyroku, więc nie potwierdzę wyliczeń. Odniosę się zaś do kwestii błędnego wskazania kwoty odsetek.

W prawie polskim istnieje zakaz anatocyzmu, czyli zakaz żądania odsetek od zaległych odsetek. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (art. 482 Kodeksu cywilnego).

W związku z tym istnieją dwa sposoby żądania odsetek. Można żądać odsetek obok należności głównej i wtedy odsetki traktowane są jako należność uboczna. W takim przypadku nie wlicza się ich wartości przedmiotu sporu (art. 20 Kodeksu postępowania cywilnego). To oznacza, że kwota będąca podstawą ustalenia wpisu będzie kwotą należności głównej, bez odsetek.

Zgodnie z art. 482 K.c. dalszych odsetek można żądać jedynie od dnia wniesienia pozwu. To oznacza, że odsetki powinny być skapitalizowane na dzień poprzedzający dzień wniesienia pozwu.

Aby podważyć naliczanie odsetek, musi Pan wnieść sprzeciw. Sprzeciw zostanie uznany za zasadny w części dotyczącej błędnego naliczenia odsetek, w dalszej część zostanie oddalony, to znaczy, że – jeśli Pana wyliczenia są prawidłowe – sąd zmieni wyrok. Ale należność główna i prawidłowo naliczone odsetki znajda się na wyroku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie powoduje to nieważności postępowania czy wyroku.

Spłata obecnie w całości lub w części raczej nie zmieni kwestii kosztów. Oczywiście w kwestii różnicy odsetek – na pewno. Koszty postępowania muszą być adekwatne do wartości przedmiotu sporu, więc delikatnie się obniżą, ale spłata po wniesieniu powództwa nie zmniejszy kosztów sądowych.

Musiałby Pan wykazać wyjątkowe okoliczności, których wystąpienie mogłoby uzasadniać odstąpienie od obciążania pozwanego kosztami procesu. Nie zapłacił Pan roszczenia w terminie. Dał Pan powodowi podstawy do wytoczenia powództwa.

Co powinien Pan zrobić:

  1. Przeanalizować pozew i wyrok.
  2. Jeśli odsetki są błędnie naliczone, wnieść sprzeciw – o te błędnie naliczone odsetki oraz koszty z tym związane zmniejszy się Panu nakaz zapłaty.
  3. Zapłata obecnie w całości lub części zadłużenia nie spowoduje zmniejszenia kosztów ani postępowania, ani zastępstwa procesowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »