Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędy podwykonawcy zadaszenia budynku

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-06-18

Mam problem z wykonawcą, mianowicie zadaszenie budynku wykonywał podwykonawca i jest w sporze z wykonawcą (sprawa w sadzie) ja natomiast z umowy wywiązałem się w 100% z umowy. Przedmiotowy spór przysporzył mi jednak dużo problemów, a mianowicie nieszczelny dach przez okres zimowo-wiosenny zaciekał w kilku miejscach, powodując zniszczenie wykończonych wewnętrznych elementów. Wykonawca podnajął drugą firmę, która dokonała częściowo naprawy. Budynek dalej przecieka, a ja nie mogę wyegzekwować całkowitej naprawy, ponadto biorąc pod uwagę realizację inwestycji, usterka znacznie opóźniła termin wykonania robót, które odbierane były etapowo protokołami natychmiast po wykonaniu, a usterki uwidaczniały się w późniejszym terminie w trakcie warunków atmosferycznych. Czy w takim przypadku w grę wchodzi całkowite wywiązanie się z umowy, czy jedynie roszczenie reklamacyjne?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Roszczenie reklamacyjne obejmuje obowiązek usunięcia wady, przy czym wada ta winna być usunięta w całości, a nie połowicznie jak miało to miejsce w opisanym przez Pana przypadku. Może Pan zatem w dalszym ciągu rościć do wykonawcy o usunięcie tej wady, przy czym jego spór z podwykonawcą w żaden sposób Pana nie ogranicza Pana w Pana ustawowych uprawnieniach. Rękojmia przysługuje bowiem z mocy samej ustawy.

Jeżeli wykonawca tej wady nie usunie, będzie miał Pan tzw. roszczenie o obniżenie ceny. W praktyce wygląda to tak, że usterkę usuwa się na swój koszty i następnie żąda się obniżenia ceny zakupionej rzeczy w stosunku, w jakim uległa ona obniżeniu do jej wartości. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, obniżenie ceny winno uwzględniać koszt nakładów i starań niezbędnych do doprowadzenia rzeczy, poprzez usunięcie wad do wymaganej sprawności (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., wydana w sprawie III CZP 48/88 – „obniżenie ceny musi być określone w takim stosunku, aby nabywca sam mógł rzecz naprawić we własnym zakresie”). Tak więc w uproszczeniu może Pan pomniejszyć cenę nabycia budynku o koszt naprawy całkowitej dachu. W myśl bowiem art. 560  § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie od powyższe wskazuje Pan na inne konsekwencję istnienia wad zadaszenia, więc wyjaśnię, że zgodnie z dyspozycją art. 566 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów”. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Tych roszczeń nie musi Pan zatem specjalnie udowadniać, ale Pan wspomina o jakichś opóźnieniach w dalszych pracach, więc zakładam, że chodzi tu o zupełnie inne szkody. Tych może Pan domagać się w oparciu o treść art. 471, czyli na ogólnych zasadach.

Nie ma wątpliwości w nauce prawa, że kupujący, ale też zamawiający, w umowach o dzieło, inwestor w przypadku umowy o roboty budowlane itd., może dochodzić swych praw z rękojmi za wady, może też żądać odszkodowania za faktyczną szkodę, jakiej doznał wskutek wadliwości towaru. Żądanie odszkodowania nie musi być poprzedzone próbą skorzystania z rękojmi, choć oczywiście jest to najbardziej dopuszczalne (tak m.in. SN w wyroku z dnia 25 września 2004 roku, sygn. akt IV CK 601/03, Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 roku, sygn. akt VI ACa 1348/06).  

Tak więc, jeśli wykonawca wady nie usunie i będzie chciał Pan dochodzić odszkodowania, będzie Pan musiał udowodnić poza samym działaniem wykonawcy powstanie szkody i jej wysokość oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem wykonawcy a powstałą szkodą, czyli po prostu wykazać, że wadliwość dachu spowodowała opóźnienie w realizacji robót, które skutkowało np. zapłatą przez Pana kar umownych czy jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia.

Nie jest Pan w każdym razie ograniczony w możliwości dochodzenia odszkodowania przez przepisy dotyczące rękojmi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »