Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błędy warsztatu samochodowego

• Autor: Eliza Rumowska

Mój samochód stoi w warsztacie samochodowym od dwóch miesięcy. Mechanik robił komputerowe ustawienie skrzyni biegów, bo szarpało podczas ruszania. Zapłaciłam za usługę, ale następnego dnia auto trafiło z powrotem do warsztatu. Mechanik zaproponował kupno skrzyni za 3500 zł – zapłaciłam za skrzynię, ale okazało się, że auto dalej nie jeździ, więc wymienili na jeszcze dwie, lecz problem ten sam. Okazało się, że w końcu padł mechatronik w skrzyni. Czy mechanik może żądać pieniędzy za demontaż i montaż skrzyni biegów i mechatronik? Czy w ogóle powinnam płacić za ten mechatronik, skoro to po ich ustawieniu komputerowym skrzyni padł ten element, a więc winę ponosi błąd warsztatu samochodowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oszacowanie kosztów i błędów warsztatu samochodowego

Z opisu sprawy wynika, że po zleceniu naprawy tok działań podejmowanych przez warsztat nie doprowadził do prawidłowego wykonania usługi.

Domyślam się także, że tak jak to jest zwyczajowo przyjęte, warsztat nie przedstawił kalkulacji i nie zawarliście żadnej pisemnej umowy. W takim przypadku – co do ceny usługi – należałoby w pierwszej kolejności odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

czy w efekcie końcowym usługę wykonano skutecznie, no i w czym dokładnie tkwił problem źle funkcjonującej skrzyni zmiany biegów – czy konieczna była wymiana części – jeżeli tak, jakich? ile kosztuje przeciętna usługa na rynku prowadząca przy zaistniałym problemie do jego usunięcia?

Tylko te dane – jako wyjściowe – pozwalają brnąć w dalsza analizę prawną. Z drugiej strony wyjaśnień obiektywnych i jednoznacznych w powyższym temacie (wskazanych odnośnikami punktów) może dać jedynie ocena i opinia biegłego rzeczoznawcy, który dokonałby sprawdzenia auta i prześledził tok postępowania warsztatu.

Zobacz też: Mechanik źle naprawił samochód

Pogorszenie stanu samochodu – wina warsztatu samochodowego

Wówczas zyskamy odpowiedź – czy usługę wykonywano na zasadzie poszukiwania niesprawności auta metodą prób i błędów, co doprowadziło do zniszczenia wskazanych przez panią części auta, czy też była to droga konieczna do właściwego zdiagnozowania.

Jeżeli zostanie ustalone, że warsztat (mechanicy) przez swą nieprofesjonalność pogarszali stan auta i w efekcie końcowym nie wykonali usługi – należy odstąpić od umowy żądając przywrócenia stanu auta do stanu poprzedniego, jak i zwrotu zapłaconych kwot na rzecz warsztatu. Zaistniała sytuacje w kategoriach kodeksowych należy traktować jak pozostawanie w zwłoce ze strony warsztatu z terminowym wykonaniem usługi. Dlatego warto jeszcze pisemnie – dysponując opinia rzeczoznawcy – wyznaczyć np. tygodniowy termin dodatkowy i w razie braku skutku odstąpić od umowy:

„Art. 491. [Skutki zwłoki]

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Art. 492. [Odstąpienie od umowy]

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Polubowne załatwienie sprawy z warsztatem

Oczywiście – musimy także brak pod uwagę alternatywnie, że warsztat zechce załatwić sprawę polubownie – wówczas kompromisem do przyjęcia jest pokrycie przez Panią ceny za usługę z wymiana części (wycenioną obiektywnie przez rzeczoznawcę) zaś wszelkie inne koszty ponosi warsztat – bo to nie są koszty Pani naprawy, ale ich błędów.

Oczywiście – może Pani po formalnym wezwaniu warsztatu i braku reakcji – wystąpić na drogę sądową bez wcześniejszego angażowania rzeczoznawcy i zlecania prywatnej opinii. Jednak wtedy prawdzie oszczędzi Pani na prywatnym zleceniu opinii, bo sad w toku sprawy ma koszt obu stron procesu powoła rzeczoznawcę biegłego sadowego, ale wówczas do czasu uzyskania od biegłego sadowego opinii działa Pani „w ciemno”. Bowiem w tego typu sporach – dla sądu, stron, prawników i wszystkich uczestników miarodajna staje się ocena przez eksperta z danej dziedziny zawarta w jego opinii.

Proszę więc wybrać optymalne rozwiązanie, kierując się powyższymi możliwościami. Nie warto jednak z góry rezygnować i zgadzać się na „pomysły” warsztatu – który, tak w mojej prywatnej ocenie, raczej zachowuje się nieprofesjonalnie i nie potrafi zdiagnozować problemu (przyczyny szarpania na skrzyni przy zmianie biegów) – nawet jako zwykły użytkownik auta wiem, że problem nie musi tkwić w skrzyni biegów – jednak wiadomo – jak pisałam, po to mamy biegłych rzeczoznawców, aby wiedzieć, czy jest sens, czy też nie ma iść na wojnę, bo lepiej zainwestować w opinię kilkaset złotych, aby później nie stracić kilku tysięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl