Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dokumentów polskich i ustanowienie osoby jako współwłaściciela

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-24

Chcę kupić dom w Polsce. Chcę ustanowić mojego syna jako współwłaściciela. Ma on jednak paszport angielski (polski mu wygasł), polski dowód osobisty również stracił ważność. Czy brak dokumentów polskich wpływa na ustanowienie syna jako współwłaściciela?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości wynikają z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku. Generalną regułą jest to, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, a cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Z tego, co jednak zrozumiałam z opisu stanu faktycznego zawartego w pytaniu, Pana syn jak najbardziej posiada polskie obywatelstwo, a jedynie dokumenty w postaci jego paszportu i dowodu osobistego utraciły ważność, a zatem ograniczenia wynikające ze wspomnianej ustawy go nie dotyczą.

Ustawa ogranicza tylko i wyłącznie obrót nieruchomościami na rzecz osoby, która polskiego obywatelstwa nie ma. Nawet zatem jeśli syn posiada obywatelstwo i polskie i angielskie, może bez ograniczeń nabyć nieruchomość.

Pewne niedogodności pojawią się tylko w trakcie podpisywania aktu notarialnego. Art. 85 ustawy o notariacie nakłada na notariusza obowiązek stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności. § 2 tego przepisu mówi, że potwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

To będzie się dało zatem załatwić okazaniem angielskiego dowodu tożsamości, na tej podstawie notariusz stwierdzi tożsamość i ów angielski dokument wskaże w treści aktu notarialnego.

Przed podpisaniem aktu notarialnego będzie jednak trzeba jeszcze udowodnić notariuszowi, że syn posiada obywatelstwo polskie, co uprawnia go do nabycia nieruchomości bez ograniczeń dotyczących cudzoziemców. Notariusz będzie co do tego faktu musiał być przekonany – inaczej zapewne odmówi sporządzenia aktu notarialnego. Dlatego warto skontaktować się z wybranym notariuszem i uzgodnić jakiego dokumentu będzie od syna żądał. Może tu wystarczyć okazanie dowodu lub paszportu, które utraciły ważność albo po prostu aktu urodzenia syna. W każdym razie brak ważnego paszportu lub dowodu nie wyklucza nabycia przez syna udziału we współwłasności nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »