Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kontaktu z wierzycielem i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-07-07

Za 2 tygodnie mam licytację mieszkania. Jest dwóch wierzycieli. Z jednym udało mi się podpisać ugodę, natomiast drugi miał swojego pełnomocnika, któremu rok temu wygasło pełnomocnictwo. Z wierzycielem nie ma kontaktu, także nie poinformował komornika wycofaniu pełnomocnictwa poprzedniej firmie. Ja sam wychowuję małoletnie dziecko. Czy jest jakieś wyjście z tej tragicznej sytuacji?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Na tym etapie powinien Pan poszukać wierzyciela lub jego pełnomocnika, gdyż przyznam, że pogubiłem się w kwestii, czy zna Pan czy też nie zna Pan osoby aktualnego pełnomocnika wierzyciela.

Nie da Panu nic na tym etapie zbycie nieruchomości na własną rękę, bowiem zgodnie z art. 930 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie”. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Może Pan też złożyć do komornika wniosek o przesunięcie terminu licytacji i wskazać, dlaczego chce Pan tak zrobić. Najlepiej wtedy powołać się na niemożność skontaktowania się z wierzycielem oraz widoki na osiągnięcie z nim porozumienia ze względu na to, że już jeden z wierzycieli dał się przekonać i zawarł z Panem ugodę dotyczącą spłaty należności.

Jeśli przekona Pan komornika, że uda się zawrzeć ugodę i będzie Pan spłacał dług, to może komornik odwoła licytację, co umożliwi Panu zawarcie ugody spłaty należności, ale dla komornika jest to ryzyko.

Wiem, że to marne pocieszenie, ale może Pan także spłacić jednego z wierzycieli prowadzącego egzekucję.

Zgodnie bowiem z art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak z powyższego wynika, dłużnik może w trakcie przetargu zaspokoić wierzyciela. Jeżeli uczyni to przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. Jeżeli egzekucja prowadzona jest na rzecz wielu wierzycieli, do umorzenia egzekucji z nieruchomości potrzebne jest zaspokojenie każdego z nich. Do umorzenia postępowania jednak konieczne jest faktyczne uiszczenie należności wraz z kosztami, a nie tylko oświadczenie o zamiarze jej uiszczenia.

Należność powinna zostać uiszczona do rąk komornika. Uiszczenie należności do rąk wierzyciela stwarza sytuację przewidzianą w art. 822 (komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu).

Wierzyciel po zaspokojeniu długu powinien zatem złożyć wniosek o umorzenie egzekucji (art. 825 pkt 1), jeśli tego nie uczyni, komornik podejmuje dalsze czynności egzekucyjne. Dłużnikowi w takiej sytuacji przysługuje wniosek o wstrzymanie egzekucji na podstawie art. 822, a następnie powództwo z art. 840.

Stosownie do art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego Pan jako dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika w trybie art. 923 ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu. Jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości (postanowienie SN z 9 sierpnia 2000 r., sygn. akt I CKN 761/00, LexPolonica nr 347732, RPr. 2001, nr 1, s. 120).

W tym wypadku pozostaje Panu albo porozumieć się z wierzycielem, albo wpłacić należność. Może Pan też próbować negocjować zmianę terminu w komornikiem, co jednak może być bezskuteczne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »