Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co może zabrać mi komornik?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-07-12

Dostałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z ruchomości. Jak mogę się przed tym obronić, co może zabrać komornik, jeśli nie mieszkam u siebie, tylko u teściowej w jej własnościowym mieszkaniu? Osobiście nic poza telefonem i rzeczami osobistymi nie posiadam na siebie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie poruszane przez Pana. Zgodnie z artykułem 845 § 2 zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej. Tak więc komornik może zająć jedynie rzeczy należące do Pana. Jednakże zgodnie z praktyką i orzecznictwem przyjmuje się domniemanie, iż gdy rzecze znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r., sygn. akt IV CR 550/90).

Jednak nawet przy takim domniemaniu teściowa ma prawo do zatrzymania swoich rzeczy. Jeżeli do domu przyjdzie komornik, to teściowa od razu powinna wykazać, iż rzeczy znajdujące się w domu należą do niej. W tym celu po pierwsze powinna wskazać, że to ona jest właścicielem mieszkania, a Pan jedynie u niej zamieszkuje. W tym celu warto okazać akt własności mieszkania, umowę najmu. Dodatkowo „broniąc” swoich rzeczy, teściowa może przedłożyć umowy zakupu rzeczy, kredytów na zakup, rachunki lub ewentualnie wskazać osoby które zaświadczą iż te rzeczy kupiła ona sama lub też były nabyte przed Pańskim zamieszkaniem u niej. Aby komornik mógł zająć  pod Pańską nieobecność jakieś przedmioty znajdujące się u teściowej, a należące do Pana, teściowa musi wyrazić na to zgodę i przyznać, że ruchomości stanowią własność dłużnika – czyli Pana.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli mimo to komornik zajmie jakiekolwiek przedmioty należące do teściowej, to może ona i powinna bronić swych praw na drodze sądowej. W tym celu teściowa winna wystąpić z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Zgodnie z art. 841 osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Jako pozwanego należy wskazać wierzyciela, chyba że zaprzeczy Pan prawu teściowej do określonej rzeczy (np. wskazując ż jest to własność siostry), to w takiej sytuacji teściowa będzie musiała pozwać  zarówno Pana, jak i Pańskiego wierzyciela. Pozew teściowa winna złożyć w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia egzekucji. Opłata od pozwu wynosi obecnie 5% od wartości zajętego przedmiotu.

Proszę pamiętać, iż komornik ma prawo wejść do mieszkania, w którym przebywa dłużnik, nawet gdy nie jest to jego lokal. Protesty teściowej i odmowa wpuszczenia komornika do mieszkania może się skończyć asystą policji i przymusowym wprowadzeniem komornika do lokalu. Wynika to z art. 814 § 1 stanowiącego, iż jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »