Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić gdy sprzedawca sprzedał innej osobie zakupiony towar?

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-09-08

W maju br., podczas pobytu w Polsce kupiłem 4 kręgi studzienne za kwotę 1000 zł, zapłaciłem kartą (zeszły ze stanu w komputerze). Jednak wtedy sprzedawca miał zepsuty samochód dostawczy i nie mógł mi ich od razu dostarczyć, a ja zaraz wyjeżdżałem. Umówiliśmy się, że dowiezie mi je, kiedy będę następnym razem. Od tygodnia jestem w Polsce, zaraz po przyjeździe udałem się do tego sklepu z prośbą o dostarczenie kręgów i spotkała mnie niemiła niespodzianka – po moich kręgach ani śladu, po prostu sprzedawca sprzedał je drugi raz innej osobie. Co mam zrobić w tej sytuacji? Nie chcę zwrotu pieniędzy, zależy mi na tych kręgach.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jak podaje Pan w opisie – obydwie strony transakcji zgodziły się na dostarczenie towaru w późniejszym terminie. Nie wiem, czy dysponuje Pan dowodami, które mogłyby potwierdzić to ustalenie (np. zeznaniami świadków), jednak na pewno dysponuje Pan dowodem zapłaty ceny (potwierdzenie przelewu z systemu komputerowego), bowiem płacił Pan kartą. Po sprawdzeniu stanu magazynowego sprzedawcy także powinno być uwidocznione, że kręgi „zeszły ze stanu”, tj. ich własność została na Pana przeniesiona. Zgodnie z umową po przyjeździe udał się Pan po odbiór kręgów. Jednak okazał się, że sprzedawca ponownie sprzedał „Pana” kręgi. Z uwagi na specyfikę rzeczy, jak rozumiem, ma Pan wiedzę, że te konkretne kręgi zostały Panu sprzedane i tych samych już teraz nie ma w magazynie sprzedawcy.

Ponieważ właściciel umową sprzedaży zobowiązał się wydać Panu rzecz, może Pan dochodzić od niego wykonania tego zobowiązania, skoro zobowiązania leżące po Pana stronie Pan spełnił (nie było tak, iż samowolnie nie odebrał Pan rzeczy, mimo że druga strona chciała ją wydać, ale wspólnie umówili się Panowie, że rzecz zostanie wydana w terminie późniejszym). Niestety zapewne zdaje sobie Pan sprawę, że nawet jeśli sąd zobowiąże sprzedawcę do wydania kręgów i taki wyrok Pan uzyska, jeśli nie wie Pan, gdzie te kręgi się znajdują, komornik nie wyegzekwuje wyroku. Stąd też co prawda może Pan skutecznie uzyskać orzeczenie o tym, że sprzedawca winien wydać Panu rzecz, jednak takie orzeczenie może się okazać nieegzekwowalne. W takim wypadku może Pan jedynie żądać zwrotu zapłaconej kwoty i odszkodowania, jeśli przez to, że nie wydano Panu kręgów, poniósł Pan materialną szkodę (por. art. 471 K.c.). W podobnych przypadkach formułuje się w pozwie roszczenia alternatywne, wedle których, jeśli wydanie kręgów nie będzie możliwe, sąd zobowiąże właściciela do zapłaty. Gdyby wiedział Pan, gdzie kręgi się znajdują, mógłby Pan wskazać to miejsce i wtedy komornik byłby w stanie wyegzekwować wyrok. Tak naprawdę ma Pan zatem niewielkie możliwości wyegzekwowania, by otrzymał Pan naprawdę kręgi, a nie zapłatę. Niemniej jednak oczywiście może Pan podjąć w tym celu działania. W pierwszej kolejności polecam wysłać do sprzedawcy formalne wezwanie o wydanie rzeczy w określonym terminie pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co narazi drugą stronę na dodatkowe koszty. Następnie może Pan wnieść pozew, ze skutkami jednak takimi, jakie podałam powyżej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Może jeszcze zdarzyć się tak, że kręgi tak naprawdę zostały już Panu wydane (przeszły w Pana posiadanie), ustalili Panowie wspólnie, że będą leżały w konkretnym miejscu i później dowiezione, ponieważ sprzedawca proponował też usługę dowozu. Trzeba by dokładnie zbadać, jak u Państwa wyglądała sytuacja związana z wydaniem rzeczy. Gdyby tak się stało, przysługiwałyby Panu wobec sprzedawcy podobne roszczenia jak podane powyżej, niemniej jednak realizowane z innej podstawy (tj. art. 222 § 1 K. c. – powództwo windykacyjne), w takim jednak przypadku dodatkowo doszłoby do popełnienia przestępstwa przywłaszczenia rzeczy przez sprzedawcę (art. 284 K.k.) – mógłby Pan zatem dodatkowo złożyć na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia na Pana szkodę, co być może dodatkowo zmobilizowałoby sprzedawcę do zwrotu rzeczy. Gdyby natomiast kręgi nie zostały Panu wydane u sprzedawcy, nie doszłoby do popełnienia przestępstwa, ale tylko do niewykonania umowy – żeby móc przyjąć popełnienie oszustwa (art. 286 K.k.), konieczne byłoby wykazanie zamiaru sprawcy, aby Pan niekorzystnie rozporządził swoim mieniem. Tu w momencie przelewu sprzedawca na pewno nie miał takiego zamiaru.

Jeśli życzyłby Pan sobie z naszej strony także przygotowania projektu pisma lub pozwu, chętnie się tego podejmiemy. Nasi radcowie prawni mogliby takie pismo podpisać, co dodatkowo mogłoby zadziałać przekonująco na drugą stronę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »