Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co mam zrobić, gdy ktoś zaciągnął kredyt na moje dane?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-30

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dotyczy jakiegoś długu z 1998 r. (!) z powodu niespłaconego kredytu. Nigdy nie brałem takiej pożyczki, ktoś musiał ją zaciągnąć na moje dane. Co mam robić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Poszłabym najmniejszą linią oporu i zgłosiłabym zarzut przedawnienia, który w efekcie prowadziłby do oddalenia powództwa.

Oczywiście obok należałoby też podnieść, że w ogóle wierzytelność nie istnieje bo kredyt Pan spłacił.

Aczkolwiek wyjaśnię Panu zarzut przedawnienia, skoro należność pochodzi aż z 1998 roku.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 10 października 2003 r., sygn. akt II CK 113/02, termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata, oczywiście data ta liczona jest od dnia wymagalności, czyli wypowiedzenia kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca go nie spłaca, ale banki szybko reagują w takiej sytuacji i nie czekają na to latami.

Mogę założyć zatem z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, iż dług tej jest dawno przedawniony.

Nie zmienia faktu przedawnienia nabycie wierzytelności z tytułu kredytu przez jakąś firmę windykacyjną gdyż art. 513 § 1 kodeku cywilnego pozwala dłużnikowi podnosić przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2003 roku, wydanym w sprawie IV CKN 430/01, wstąpienie przez osobę trzecią w prawa wierzyciela nie pogarsza sytuacji dłużnika ponieważ przysługują mu wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy. Dotyczy to również zarzutu przedawnienia, które nie ulega przerwaniu wskutek przejścia wierzytelności na inną osobę. Zmiana dotyczy bowiem strony podmiotowej, a nie treści wierzytelności nabytej przez osobę trzecią.

Mając powyższe na uwadze, niniejsze powództwo winno zostać oddalone. Musi Pan tylko wnieść sprzeciw od tego nakazu i on straci moc, sąd przekaże sprawę do sądu zwykłego a ten wezwie firmę windykacyjną do opłaty pozwu, jego uzupełnienia itd., firma opłaty nie uiści i sprawa się dla Pana zakończy.

Bardzo często w elektronicznym postępowaniu dochodzone przedawnione należności, tak więc proszę się nie martwić, tylko koniecznie wnieść sprzeciw.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »