Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co muszę zrobić, żeby dług się nie przedawnił?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-12

W tym roku upływa 10 lat od wydania wyroku z klauzula wykonalności. Wyrok dotyczy długu w wysokości 20 000. W wyroku nie ma zasądzonych odsetek. Co muszę zrobić, żeby dług się nie przedawnił, i czy mogę ubiegać się o odsetki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby dług się nie przedawnił, musi Pan przed upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skutecznie złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Złożenie wniosku spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Zgodnie zaś z treścią art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, co oznacza, że nawet jeśli nie wyegzekwuje Pan zadłużenie od dłużnika w trakcie egzekucji to po umorzeniu postępowania przez komornika np. z powodu bezskuteczności będzie Pan miał kolejne 10 lat, nim wierzytelność się przedawni.

Co do drugiego pytania powiem, że dziwny jest brak orzeczenia o odsetkach, chyba że Pan ich nie żądał albo jest to wyrok karny zasądzający obowiązek naprawienia szkody – wówczas tych odsetek rzeczywiście się nie zasądza.

Generalnie jednak zasadą jest, że jeżeli odsetek nie ma zasądzonych w wyroku, to nie można ich egzekwować, bo komornik nie bada zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego, a jedynie egzekwuje to, co w jego treści napisano.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie odsetek ustawowych

Fakty są następujące. Wyrok sądu: 2003 r., egzekucja komornicza: początek 2004 r., jej umorzenie: 2011 r. (wierzyciel zmarł), wznowienie egzekucji przez...

Przedawnienie długów bankowych

7 lat temu wzięłam kredyt z banku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety po krótkim okresie od tego wydarzenia straciłam zlecenia...

Czy należy wystosować pismo do uczelni?

W 2010 przez 1 semestr studiowałam na prywatnej uczelni wyższej. Uczelnia skreśliła mnie z listy studentów. W tym roku otrzymałam wezwanie do...

Zadłużenie sprzed lat

W 2004 r. rozwiodłam się i zmieniłam adres. W zeszłym tygodniu pod stary adres przyszło zwykłym listem zawiadomienie windykacyjne, w którym to...

Określenie faktu przedawnienia

Art. 125 Kodeksu cywilnego, tj. „jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe...

Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

W 2003 r. wzięłam kredyt. Po roku moja sytuacja się pogorszyła. Później więc dług trafił do komornika, a ten w 2013 r. sprawę umorzył. Czy...

Przedawnienie umowy kredytowej

Czy po trzech latach umowa kredytowa z bankiem ulega przedawnieniu, jeżeli w tym okresie nie było żadnego pisma w tej sprawie?

Kiedy ulega przedawnieniu zwrot zaliczki za usługę?

Kiedy ulega przedawnieniu roszczenie (zwrot zaliczki za usługę) w umowie–zleceniu? Termin realizacji zlecenia to wrzesień 2010 – pierwszy dzień...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »