Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co robić, gdy bank podłączył się do egzekucji?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-28

Firma windykacyjna wszczęła egzekucję z mojej nieruchomości, mimo że wartość obciążeń przekracza wartość domu. Na dom mam również kredyt hipoteczny, który jakoś spłacam (czasami opóźnienie w spłacie jednej, dwóch rat). Mimo to bank podłączył się do egzekucji. Jestem załamana. Czy bank mógł to zrobić? Jak walczyć o swoje prawa?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zgodnie z treścią art. 927 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Pani wspomina, iż bank przyłączył się do egzekucji, oznacza to, że musiał dysponować tzw. tytułem wykonawczym. Generalną bowiem zasadą jest to, że przyłączyć się do egzekucji może wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi. W przypadku banku najprawdopodobniej jest to BTE, czyli bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności przez sąd powszechny.

Art. 97 Prawa bankowego mówi bowiem, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Tak więc bank musiał wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o nadanie klauzuli, który to sąd badał formalnie możliwość wszczęcia egzekucji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

To, kiedy bank może wypowiedzieć Pani umowę kredytową, wynika wprost z zapisów umowy, którą Pani z bankiem zawarła. Nie ma jakichś odgórnych reguł, które mogę Pani przytoczyć, trzeba po prostu zajrzeć do umowy kredytowej. Z reguły banki zastrzegają sobie, że niezapłacenie 2 rat uprawnia do wypowiedzenia umowy kredytu.

Przyczyną wypowiedzenia umowy przez bank może być również niedotrzymanie warunków udzielonego kredytu w inny sposób niż poprzez brak zapłaty, może to być na przykład nieprzestrzeganie terminów płatności poszczególnych rat, co, obawiam się, bank zastosował w Pani przypadku.

Bardzo częstym powodem wypowiedzenia kredytu stosowanym w umowach kredytowych jest utrata płynności finansowej kredytobiorcy i tu z pewnością wszczęcie egzekucji z przedmiotu hipoteki można by traktować jako czynnik potwierdzający utratę płynności finansowej.

Aby być jednak 100% pewność, musi Pani spojrzeć w zapisy konkretnej umowy łączącej Panią z bankiem, ale w świetle przyjętej praktyki podejrzewam, że warunki wypowiedzenia kredytu zostały w Pani przypadku jednak spełnione.

Jedno jest jednak pewne, w tej sytuacji bank legitymuje się tytułem wykonawczym, który uprawniał go do przyłączenia się do egzekucji.

Jeśli po analizie zapisów umowy stwierdzi Pani, że bank nie miał prawa wypowiedzieć kredytu, może Pani w drodze odrębnego powództwa, jakim jest powództwo przeciwegzekucyjne, dochodzić swoich praw, wykazując właśnie brak podstaw do wystawienia BTE poprzez np. należyte wykonywanie przez Panią postanowień umowy. W postępowaniu takim można też wnosić o zawieszenie toczącej się egzekucji ale aby taki spór inicjować muszą być do tego jakieś podstawy, w Pani przypadku brak możliwości wypowiedzenia kredytu w razie opóźnienia się w płatnościach, choć, tak jak wspomniałam, jest to raczej standardowy zapis w umowie kredytowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »