Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co robić, gdy zabrakło kilka złotych w spłaconym długu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-25

Miałem komornika, spłacałem dług solidnie. Później należność została sprzedana firmie, ja spłaciłem ostatnią ratę. Teraz okazuje się, że zabrakło 7,3 (!) w spłaconym długu. Znów komornik chce dołączyć swoje koszty, czy naprawdę będę musiał zapłacić kolejne 15% kwoty? Co mam robić? Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, jak najbardziej rozumiem Pana złość, bo 7,3 zł (czy euro) to rzeczywiście kwota śmieszna i wierzyciel mógł wezwać Pana do jej zapłaty przed egzekucją, ale tak naprawdę mógł, a nie musiał, niestety. Oczywiście firmy mające swoich radców prawnych czy adwokatów chętnie korzystają z takich możliwości wnoszą we wniosku egzekucyjnym o zasądzenie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym i w ten sposób suma staje się większa.

Aczkolwiek przechodząc do konkretów, jeśli zadłużenie jeszcze istnieje, musi Pan jak najbardziej je uiścić wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami zastępstwa egzekucyjnego oraz wpłacić zaliczkę na koszty egzekucji.

Będzie natomiast możliwość uniknięcia opłaty egzekucyjnej w wysokości 15%, jeśli szybko Pan ten dług uiści.

Wytłumaczę Panu podstawy prawne wystąpienia z takim wnioskiem. Otóż, generalnie zgodnie z treścią art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Komornik ściąga tę opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia, ale nowelizacja ustawy umożliwiła dłużnikom wystąpienie do sadu z wnioskiem o obniżenie opłaty. Mówią o tym ust. 7–10 cytowanego artykułu, które brzmią:

„7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767–7674 Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2”.

A zatem w sytuacji, gdy dostanie Pan postanowienie o ustaleniu opłaty egzekucyjnej albo ta opłata zostanie Panu ściągnięta np. z konta bankowego, będzie Pan mógł w terminie 7 dni wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

Zadłużenie zaś – jeśli wierzyciel go nie umorzy – musi zostać niestety uregulowane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Groźba zmiany zamków i plombowania mieszkania

Mam egzekucję komorniczą. Komornik grozi zmianą zamków i plombowaniem mieszkania. Jest to jednak mieszkanie moich rodziców, ja jestem tam tylko...

Czy komornik otrzymuje informację o zakupie auta przez dłużnika?

Miałem kredyt odnawialny, którego termin spłaty minął w 2011 roku. Co pewien czas otrzymuję korespondencję od komornika, której nie odbieram. Zamierzam...

Hazardzista w rodzinie – prawne sposoby ochrony

Mamy ogromny problem w rodzinie, chodzi o brata mojej mamy, który jest hazardzistą. Wiemy już, że ma długi liczone w dziesiątkach tysięcy,...

Czy komornik może zająć konto matki za dług alimentacyjny syna?

Czy komornik ma prawo zająć moje konto, jeśli syn nie płaci alimentów na dziecko?

Co mam zrobić, gdy ktoś zaciągnął kredyt na moje dane?

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dotyczy jakiegoś długu z 1998 r. (!) z powodu niespłaconego kredytu. Nigdy nie brałem...

Wysokie odsetki naliczone przez bank

Dostałam wezwanie od komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia (30 tys. zł zadłużenia w banku). Część tego zadłużenia spłaciłam...

Ucieczka od kredytów, co robić dalej?

Mam niespłacone kredyty. Uciekłam od nich z Polski. Komornik odwiedza mój były dom, jednak już tam nie mieszkam i jestem nieuchwytna dla niego. Chcę...

Zasady ściągania kary grzywny

30 kwietnia tego roku sąd wydał wyrok skazujący oraz zasądził karę grzywny. W wyroku nie znalazłem informacji o terminie płatności oraz numerze konta do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »