Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy brak podpisanej umowy daje możliwości prawne do wypowiedzenia umowy?

Kamila Wasilewska • Opublikowane: 2019-03-20

W zeszłym roku w czerwcu zawarliśmy umowę faktoringu. Umowa została do nas w formie e-mailowej do zapoznania się. Następnie otrzymaliśmy wersję papierową. Umowa została przez nas podpisana i miał do nas wrócić egzemplarz umowy z naszymi podpisami oraz z podpisem faktora. Do dnia dzisiejszego umowa do nas nie dotarła. Faktor co chwilę informuje nas, że musi zgłosić reklamację, ponieważ umowa została wysłana. Obecnie chcemy zakończyć współpracę z faktorem, ponieważ zamykamy naszą działalność gospodarczą na skutek zakończenia współpracy z naszymi kontrahentami. Czy brak podpisanej umowy przez faktora daje nam możliwości prawne do wypowiedzenia umowy? Czy niesie jakieś skutki prawne tego typu działanie ze strony faktora?

Kamila Wasilewska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W istocie umowa faktoringu pomiędzy Państwem a faktorem została zawarta. Jest to tzw. nienazwana umowa i przepisy prawa nie regulują jej wymogów w sposób całościowy, np. w kodeksie cywilnym, stąd ten stosunek prawny czerpie z różnych innych umów źródło (umowa cesji, umowa zlecenia itd.). Skutek jest także taki, że ustawodawca nie przewidział wymogu zawierania umowy faktoringu w konkretnej formie prawnej, w tym nie ma obowiązku zawierania jej w formie pisemnej.

Zatem fakt niedotarcia do Państwa drugiego egzemplarza umowy faktoringu nie wpływa na jej obowiązywanie, świadczy o braku profesjonalizmu ze strony kontrahenta (który nie zaproponował przez ponad pól roku rozwiązania, abyście dysponowali Państwo papierową wersją umowy).

Jeżeli chodzi o wypowiedzenie takiej umowy, przede wszystkim proszę zobaczyć w umowie (tej w wersji e-mailowej), jakie są przewidziane możliwości jej wypowiedzenia oraz czy umowa nie została zawarta na czas oznaczony (być może okres obowiązywania umowy już minął albo niedługo minie), jak i czy nie zastrzeżono możliwości odstąpienia od umowy dla Państwa.

Nie wiem, w jakim zakresie Państwo dotychczas faktycznie współpracowali z faktorem, ale w czasie współpracy mogły pojawić się naruszenia umowy po stronie faktora, które uprawniają do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. W tym zakresie jednak także odsyłam do stanu faktycznego i treści umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ostatecznie jeżeli umowa byłaby zawarta na czas nieokreślony lub terminu w ogóle nie określała i brak w niej byłoby wzmianek o możliwości wypowiedzenia, zgodnie z art. 3651 Kodeksu cywilnego „zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Wtenczas także można byłoby taką umowę wypowiedzieć”.

Proszę także pamiętać, że każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. W związku z postępowaniem faktora może warto skierować do niego propozycję rozwiązania umowy (także powołując się na chęć zakończenia działalności). Proszę sięgnąć do umowy faktoringu i wybrać najkorzystniejszą dla Państwa metodę zakończenia współpracy z faktorem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »