Czy mąż może wyrzucić mnie ze wspólnego mieszkania?

Mąż powiedział, że wyrzuci mnie z mieszkania, bo go zdradziłam. Mieszkanie mamy własnościowe i jestem jego właścicielem wraz z mężem. Czy mąż to może zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mąż może wyrzucić mnie ze wspólnego mieszkania?

Wspólne mieszkanie męża i żony

W mojej ocenie powinna się Pani powołać na przepis art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Rozwiązanie przyjęte w omawianym artykule ma na celu ochronę małżonka, który – pozostając w związku małżeńskim – nie ma uprawnień do mieszkania, które przysługują drugiemu małżonkowi, wówczas gdy mieszkanie ma służyć obojgu małżonkom i założonej przez nich rodzinie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Zdaniem Sądu Najwyższego „małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów” (wyrok SN z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt V CSK 185/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 208).

Zobacz też: Wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie

Brak możliwości wyrzucenia żony ze wspólnego mieszkania

Drugi z małżonków ma ponadto „odpowiednie” uprawnienie do używania przedmiotów stanowiących wyposażenie tego mieszkania (meble i urządzenia domowe). Używanie tych sprzętów uwzględniać musi ponadto ich odmienny charakter jako rzeczy podlegających z czasem zużyciu.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie pomimo tego, że lokal stanowi własność męża, dopóty pozostajecie Państwo w związku małżeńskim, ma Pani zamieszkiwania w lokalu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »