Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę pozwać pracownika firmy za źle wykonaną usługę?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-04

Mój problem dotyczy odszkodowania od pewnej firmy o zwrot poniesionych kosztów i strat finansowych. Jeśli nie uzyskam odszkodowania od firmy, które wykonywało usługę, czy mogę pozwać pracownika wykonującego usługę w imieniu firmy? Dodam, że usługa wykonana była 4 lata temu.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Niestety, ale powództwo przeciwko pracownikowi firmy, który wykonywał usługę w imieniu tej firmy będzie oddalone z powodu braku tzw. legitymacji biernej. Biernie legitymowany jest w tym przypadku wyłącznie pracodawca, czyli firma.

Artykuł 120 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Przepis ten przesądza, że w takiej sytuacji można pozwać jedynie pracodawcę i w sytuacji, gdy on naprawi szkodę wyrządzoną przez swojego pracownika może dopiero dochodzić od niego zapłaty w ramach tzw. roszczenia regresowego.

Poza tym, nawet gdyby nie było w systemie prawnym art. 120 Kodeksu pracy wytaczanie powództwa i tak nie byłoby zasadne, albowiem upłynął już – jak zakładam – termin przedawnienia roszczenia. Co do zasady bowiem roszczenia przedawniają się z upływem lat 3 od dnia, w którym dowiedział się Pan o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Tym niemniej, z uwagi na art. 120 Kodeksu pracy wytoczenie przez Pana powództwa pracownikowi biura będzie skutkować jego oddaleniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »