Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę pozwać pracownika firmy za źle wykonaną usługę?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Mój problem dotyczy odszkodowania od pewnej firmy o zwrot poniesionych kosztów i strat finansowych. Jeśli nie uzyskam odszkodowania od firmy, które wykonywało usługę, czy mogę pozwać pracownika wykonującego usługę w imieniu firmy? Dodam, że usługa wykonana była 4 lata temu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę pozwać pracownika firmy za źle wykonaną usługę?

Niestety, ale powództwo przeciwko pracownikowi firmy, który wykonywał usługę w imieniu tej firmy będzie oddalone z powodu braku tzw. legitymacji biernej. Biernie legitymowany jest w tym przypadku wyłącznie pracodawca, czyli firma.

Artykuł 120 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Przepis ten przesądza, że w takiej sytuacji można pozwać jedynie pracodawcę i w sytuacji, gdy on naprawi szkodę wyrządzoną przez swojego pracownika może dopiero dochodzić od niego zapłaty w ramach tzw. roszczenia regresowego.

Poza tym, nawet gdyby nie było w systemie prawnym art. 120 Kodeksu pracy wytaczanie powództwa i tak nie byłoby zasadne, albowiem upłynął już – jak zakładam – termin przedawnienia roszczenia. Co do zasady bowiem roszczenia przedawniają się z upływem lat 3 od dnia, w którym dowiedział się Pan o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Tym niemniej, z uwagi na art. 120 Kodeksu pracy wytoczenie przez Pana powództwa pracownikowi biura będzie skutkować jego oddaleniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl