Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można uniknąć ogłoszenia publicznego w sprawie rozwodu?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-09

Złożyłam pozew o rozwód z wnioskiem o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (mąż). Czy można w tej sytuacji uniknąć ogłoszenia publicznego? Chciałabym, by rozwód (jak i ślub) pozostał w tajemnicy dla rodziny i znajomych. Czy mogę coś w tej sprawie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. Najistotniejsze znaczenie dla Pani ma przepis art. 144 K.p.c., zgodnie z którym Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Zgodnie z przepisami sąd jest zobowiązany do ogłoszenia publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta o zawisłej sprawie z Pani powództwa. Sąd nie ma w tym przypadku alternatywy. Przepis stanowi bowiem, że sąd ogłosi, a nie „może ogłosić”. Naruszeniem przepisów prawa procesowego byłoby zatem nie wywieszenie zarządzenia sądu o ustanowieniu takiego kuratora. Pani dobra osobiste w tym przypadku nie są chronione, albowiem tak samo jak na wokandzie będzie widniało Pani imię i nazwisko, tam samo w tym przypadku zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla doręczeń będzie wywieszone w gablocie sądu. Taka procedura jest powszechnie obowiązująca i nie ma od niej odstępstw. Co więcej, w razie gdy sąd uzna, że jest to konieczne, może zarządzić ogłoszenie o sprawie w prasie.

Podobne stanowisko prezentowane jest w literaturze. Zgodnie z nim „we wszystkich sprawach, w których ustanawia się kuratora, należy obligatoryjnie ogłosić to publicznie w budynku sądu, w lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w sprawach większej wagi - w prasie (art. 144 § 2 k.p.c. i § 122 reg. sąd.)” (J. Bodio, Komentarz aktualizowany do art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego, 01.07.2015).

Reasumując, niestety nie ma możliwości nieogłaszania o ustanowieniu kuratora dla Pani męża w sprawie o rozwód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »