Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można założyć działalność konkurencyjną do działalności pracodawcy?

Autor: Marcin Sądej

Mój mąż pracuje jako elektryk w firmie elektrycznej. Firma zajmuje się nie tylko instalacjami, ale wykończeniami, instalacjami wod-kan i innymi związanymi z branżą budowlaną sprawami. Mąż chce założyć swoją firmę w czasie trwania zatrudnienia. W pierwszej umowie nie ma słowa o zakazie otwierania działalności o podobnym profilu. Trudno powiedzieć, co jest w drugiej umowie (na czas nieokreślony), gdyż mąż umowy do tej pory nie widział na oczy. Czy mąż może założyć firmę elektryczną które de facto będzie działalnością konkurencyjną dla pracdawcy? Zakładając oczywiście uczciwość w poszukiwaniu klientów. Czy musi o tym fakcie informować swojego pracodawcę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można założyć działalność konkurencyjną do działalności pracodawcy?

Umowa o pracę a zakaz konkurencji

W pierwszej kolejności odnieśmy się do przepisów. W myśl art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”.

Jak podaje art. 1013 umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Z uwagi na rygor nieważności w razie niezachowania formy pisemnej SN stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji nie może być zawarta w sposób dorozumiany (wyrok z 10.09.2004 r., sygn. akt I PK 592/03).

Jak wskazał WSA w Katowicach w wyroku z dnia 07.11.2018 r., sygn. akt III Apa 29/18:

„Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną umową w tym znaczeniu, że stanowi odrębne zobowiązanie, a nie dlatego, że każdorazowo musi być sporządzona w odrębnym dokumencie. »Odrębna« umowa o zakazie konkurencji może być zawarta (zamieszczona) w dokumencie umowy o pracę i przez podpisanie umowy o pracę dochodzi jednocześnie do zobowiązania się treścią umowy o zakaz konkurencji. Rygor nieważności dla umowy o zakazie konkurencji wynika tylko z braku formy pisemnej (art. 101(3) k.p.), nie zaś z braku zawarcia jej w odrębnej umowie (dokumencie)”.

Umowa o zakazie konkurencji

Z powyższych regulacji wynika zatem jednoznacznie, że umowa o zakazie konkurencji nie może mieć charakteru dorozumianego. Obligatoryjnie taki zakaz musi mieć formę pisemną (czy to jako osobny dokument, czy też jako załącznik do umowy o pracę).

Jeżeli zakaz konkurencji nie został ustanowiony w umowie o pracę ani też pracownik z pracodawcą nie zawarł żadnej osobnej umowy pisemnej w tym zakresie, to zakaz konkurencji nie obowiązuje.

Co do zasady pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o założeniu działalności gospodarczej. Pracownik ma jednak obowiązek wycofania informacji PIT-2 (pracodawca nie będzie obniżał zaliczki od kwoty wolnej, ponieważ kwota wolna będzie stosowana w ramach działalności gospodarczej), co wynika wprost z treści art. 32 ust. 4 ustawy PIT. Pracownik nie musi jednak podawać pracodawcy powodu wycofania informacji PIT-2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl