Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zbyć udział w nieruchomości mimo wpisanej hipoteki?

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-06-25

Czy można zbyć udział w nieruchomości mimo wpisania hipoteki przymusowej ZUS na tej nieruchomości? Chciałabym przenieść na mamę swoje udziały w drodze darowizny.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Nie ma przeszkód, by dokonać rozporządzenia nieruchomością, obciążoną hipotecznie, także gdy jest to hipoteka przymusowa. W przypadku takiego rozporządzenia nabywca staje się dłużnikiem tzw. rzeczowym, a wierzyciel nadal może w takim samym zakresie ściągać swoją wierzytelność z nieruchomości. Tym samym, nawet jeśli Pani stanie się właścicielem nieruchomości, będzie ona nadal obciążona hipoteką i ZUS będzie mógł z niej wszcząć egzekucję (przeprowadzić licytację itd.), niezależnie od tego, że właściciel nie jest jego bezpośrednim dłużnikiem. Zatem ZUS nic nie straci na zbyciu nieruchomości, będą mu przysługiwały takie same prawa. Te same rozważania dotyczą sytuacji, w której stanie się Pani współwłaścicielem nieruchomości. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

Art. 65. 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).”

W przypadku hipoteki przymusowej nie wprowadzono żadnych ograniczeń w omówionym względzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »