Czy można zrezygnować z zakupu w sklepie internetowym?

• Autor: Katarzyna Bereda

Czy zamówienie w sklepie internetowym jest zawsze wiążące i czy mogę zrezygnować z zakupu, nie opłacając tego zamówienia Przeczytałem różne opinie o tej firmie i zacząłem mieć wątpliwości co do rzetelności realizacji. Miał to być zakup złota.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zrezygnować z zakupu w sklepie internetowym?

Odstąpienie od umowy zakupu surowca

Zakup surowców na odległość powoduje wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy Prawo konsumenta. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

Zgodnie natomiast z art. 38 pkt 2 „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

Dokończenie zakupu

Co do zasady jest to jedno z najrzadziej występujących wyłączeń, jednak ustawodawca przewidział taką możliwość właśnie w zakresie nabywania surowców czy też walut. Chodzi tu o sytuację, gdzie np. dochodzi z dnia na dzień do spadku wartości zakupionego surowca.

Powyższy przepis stanowi implementację art. 16 dyrektywy 2011/83/UE. Z uwagi na całkowity charakter harmonizacji przewidzianej w dyrektywie 2011/83/UE (zob. szerzej komentarz do art. 1 ustawy, Nt 5) państwa członkowskie nie mogą wprowadzić innych wyjątków od prawa do odstąpienia niż te przewidziane w samej dyrektywie. Z tego względu art. 9–15 dyrektywy 2011/83/UE przyznające konsumentowi prawo do odstąpienia i określające skutki odstąpienia oraz art. 16 tej dyrektywy, który przewiduje wyjątki od prawa do odstąpienia, ustalają łącznie równowagę praw i obowiązków konsumenta i przedsiębiorcy, a w konsekwencji właściwą równowagę pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumentów a konkurencyjnością przedsiębiorstw, zgodnie z motywem 4 dyrektywy 2011/83/UE.

Przepis art. 16 dyrektywy 2011/83/UE (oraz art. 38 ustawy) przewiduje wyłączenia prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w sytuacjach, w których przyznanie takiego prawa byłoby nieracjonalne ze względów gospodarczych lub prawnych.

Nie jest wiec to przepis nowy, ani także nowe uregulowanie mennicy, bowiem ustawodawca – wraz z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta wprowadził taką regulację.

Podsumowując, ustawodawca jasno wskazał, iż zakup surowców, w tym złota i srebra oraz walut, poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość powoduje wyłączenie uprawnień konsumenta w przedmiocie odstąpienia o takiej umowy – nie mają więc tu zastosowania przepisy o możliwości odstąpienia od umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »