Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy podwykonawca musi świadczyć usługi serwisowe bez wynagrodzenia?

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-02-26

Mój mąż pracuje jako podwykonawca w firmie budowlanej, dla której montuje bramy i drzwi. Praca ta polega na tym, iż mąż montuje np. zamówioną bramę, sprawdza, czy wszystko działa, po czym podpisuje z klientem protokół odbioru robót. Na podstawie tego protokołu wystawiana jest faktura. Mąż zatem za dokonany jednorazowy montaż otrzymuje wynagrodzenie. Jednakże często zdarza się, że co do już zamontowanej bramy mąż musi – mimo należytego wykonania pierwszego montażu – wykonywać kolejny montaż z uwagi na wady samych produktów i ich naprawę w ramach rękojmi. Mąż nie otrzymuje z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia. Zleceniodawca twierdzi, że mąż te usługi powinien wykonywać za darmo, bo tak wynika z przepisów o rękojmi. Gdy raz mąż nie wykonał montażu w tym trybie, wykonawca wysłał własnego serwisanta, obciążając męża kosztem dokonanego ponownego montażu. Czy wykonawca postępuje zgodnie z prawem? Jeśli mąż wykonał montaż w sposób prawidłowy, czy musi po upływie kilku miesięcy ponownie za darmo świadczyć usługi serwisowe – nie odpowiada przecież za wady produktu?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Podstawą ustaleń w niniejszej kwestii będzie przede wszystkim umowa zawarta między Pani mężem jako podwykonawcą a samym wykonawcą. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Pani mąż ustalił z wykonawcą, za jakie prace i w jakiej wysokości pobiera wynagrodzenie. Faktura wypisywana jest za montaż bramy (drzwi). Wykonawca zleca mężowi konkretne prace i za nie płaci wynagrodzenie. W umowie można było ustalić, że w ramach zapłaty za montaż mąż wykonuje również ponowny montaż w razie zgłoszenia reklamacji także co do wad samej rzeczy, nie montażu. Jeśli jednak takich ustaleń nie dokonano, z samej ustawy na mężu taki obowiązek nie ciąży. Taki obowiązek ciąży na wykonawcy, który odpowiada z tytułu rękojmi wobec klienta. To, w jakim trybie osoba odpowiedzialna (wykonawca) będzie realizowała roszczenia z rękojmi, pozostaje już w jej wyborze i organizacji – może to czynić właśnie zlecając swoje prace podwykonawcom. Słusznie podaje Pani, że jeśli mąż prawidłowo wykonał montaż, za który otrzymał zapłatę, żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zobowiązuje go do wykonywania ponownego montażu w razie naprawiania wad produktu, którego sprzedawcą jest ktoś inny. Do tego może go zobowiązywać jedynie umowa zawarta z kontrahentem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z przepisów o rękojmi wynika tylko, że sprzedawca w ramach roszczeń z rękojmi wykonuje także montaż rzeczy (art. 561 (1) K.c.):

„Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.”

Jak zatem wyraźnie podano, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania rzeczy. Sprzedawca jest zatem zobowiązany do wykonania montażu w ramach rękojmi. Nie oznacza to jednak, że do tego samego jest zobowiązana osoba, z którą sprzedawca zawarł umowę co do montażu rzeczy. To sprzedawca bowiem odpowiada za zorganizowanie montażu, w tym ponosi koszty pracowników, którzy pracują przy naprawie (wymianie) wady. Z powyższego przepisu wynika zatem tylko obowiązek sprzedawcy, nie jego pracowników czy innych osób, z którymi pozostaje w prawnych stosunkach.

W Państwa przypadku trzeba zatem przeanalizować, czy treść umowy zawarta między Pani mężem a wykonawcą obejmuje dokonywanie w ramach pierwszej faktury pozostałych montaży. Jeśli nie – Pani mąż nie musi ich wykonywać, a za ich wykonanie może naliczać wynagrodzenie wedle umowy.

Jeśli nie podpisano umowy pisemnej, dla rozeznania treści umowy trzeba będzie rozważyć, jaki był konsensus stron co do określonej okoliczności, jakie złożyły oświadczenia woli. Oświadczenie woli może być złożone także w sposób dorozumiany [art. 60 K.c.: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)]. Na mocy art. 65:

Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.”

Zapewne gdyby kwestia naprawy w ramach pierwszej faktury nie została uregulowana pisemnie, powstanie między Pani mężem a wykonawcą spór, czy takie ustalenie miało miejsce. Jeśli Pani mąż podnosił już, że go nie było, a sprzedawca na nie się nie powoływał (powoływał się na obowiązek ustawowy, nie umowę), istnieje szansa na dowiedzenie, że mimo iż Pani mąż wykonywał do tej pory takie prace w ramach pierwszej faktury, strony nie dogadały się co do tej kwestii i w związku z tym nie spoczywa na nim taki obowiązek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »