Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy strona przegrana płaci koszty reprezentacji, jeśli adwokat zrezygnował z honorarium?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-06-03

Wygrałem w sądzie pierwszej instancji sprawę, którą wniosła moja matka o alimenty ode mnie. Sędzia uwolnił mnie od alimentów. Matka się jednak odwołała i w sądzie apelacyjnym przegrałem. Wynikło to z tego, że matka wzięła sobie adwokata – swojego szkolnego kolegę. On zadeklarował, że będzie ją reprezentował za darmo. Po przegranej sprawie ten adwokat zażądał ode mnie zwrotu kosztów reprezentacji za prowadzenie sprawy w 2 instancjach. Czy ma prawo żądać ode mnie zapłaty honorarium, skoro reprezentował matkę za darmo?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Koszty zasądzone w wyroku stanowią „zwrot kosztów zastępstwa procesowego”. Jeśli więc będzie Pan w stanie wykazać dowodowo, że żadnych kosztów nie było, to rzeczywiście odwołanie się od tej części wyroku ma sens. Jednak z praktyki i doświadczenia życiowego wiem, że nawet reprezentowane nieodpłatnie osoby zawierają ze swym pełnomocnikiem umowę opiewającą na określone koszty reprezentacji. Taka umowa stanowi kluczowy dowód w razie zakwestionowania, że koszty zostały ustalone i uiszczone.

Dlatego tylko w razie braku takiej umowy i posiadania dokumentów lub zeznań świadków, że adwokat przyjął reprezentację za darmo, daje Panu szanse na pozytywne załatwienia odwołania.

Podstawami prawnymi żądania zwrotu kosztów reprezentacji jest art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).”

Z art. 98 K.p.c. wynikają dwie zasady: zasada odpowiedzialności za wynik procesu i zasada kosztów niezbędnych i celowych. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu to zasada, zgodnie z którą strona przegrywająca zwraca przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Zasada kosztów niezbędnych i celowych oznacza, że strona przegrywająca zwraca przeciwnikowi tylko koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Fakt, czy czynność była niezbędna i celowa, ocenia sąd, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy oraz jej charakter. Temu będzie musiał się Pan przeciwstawić dowodowo w składanym środku odwoławczym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »