Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zgłoszenie dłużnika do KRD przerywa bieg przedawnienia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-02

Czy zgłoszenie dłużnika do KRD i nieskuteczne ściągnięcie długu z faktury sprzedaży przerywa bieg przedawnienia?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Kwestia przerwania biegu terminu przedawnienia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.”

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 października 2006 r., II CSK 202/2006, LexPolonica nr 418608, Gazeta Prawna 2006/202, str. B1, Monitor Prawniczy 2006/21, str. 1128: „Bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem przedsięwzięta bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia”.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 238/2006, LexPolonica nr 414845, Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 2007/3, poz. 29, str. 3, Rzeczpospolita 2006/189, str. C3: „Wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia przez wezwanie dłużnika do ugody przed sądem polubownym. Warunkiem jest dokładne oznaczenie należności, której wezwanie to dotyczy”.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/2003: „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia”.

Czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia jest tylko taka czynność, która jest skierowana na dochodzenie, ustalenie albo zaspokojenie lub zabezpieczenie konkretnego, to znaczy oznaczonego roszczenia. KRD jest prywatną instytucją, firmą, rejestrem. Nie jest organem właściwym do dochodzenia danego roszczenia. Nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »