Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zaliczki wpłaconej na wycieczkę zagraniczną

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-05

Czy firma ubezpieczająca wycieczki zagraniczne od rezygnacji z wyjazdu ma prawo nie zwracać zaliczki w przypadku choroby matki wyjeżdżającego stwierdzonej na miesiąc/dwa przed wyjazdem (czyli już po zawarciu umowy z ubezpieczycielem)? W regulaminie mają zapis, że depresja, choroba psychiczna zwalnia ich ze zobowiązania (o czym nikt wcześniej nas nie informował, no i ten zapis nie jest zbyt czytelny dla laika, a dla nas jest to choroba wymagająca od nas pewnych poświęceń).

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zakres ubezpieczenia oraz jego szczegółowe warunki ubezpieczenia określa umowa oraz tzw. OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Ogólne warunki umów są tzw. wzorcem kwalifikowanym i wiążą strony dlatego, że stały się składnikiem umowy ubezpieczeniowej przez odwołanie się do nich.

Z nich najczęściej wynikają szczegółowo wyłączenia określonych sytuacji z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Nie mogę Panu odgórnie odpowiedzieć, nie znając tych warunków umowy, ale z pewnością Pan, dysponując nimi, może wyczytać – czy rzeczywiście odpowiedzialność w przypadku chorób psychicznych (tam umieszcza się depresję) została wyłączona. Oczywiście mogę pomóc, jeśli prześle mi Pan skan tego postanowienia OWU, o którym pisałaPan w pytaniu.

Mogę natomiast wskazać, że zwyczajowo choroby przewlekłe i psychiczne rzeczywiście są poza odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

Aby nie być gołosłowną, zacytuję treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28.10.199 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt II CKN 531/98, w którym sąd ten stwierdził, iż „ogólne warunki ubezpieczenia muszą w szczególności określać m.in. zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że mogą one przewidywać konkretne wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela, które to wyłączenia nie mogą jednak pozostawać w sprzeczności z imperatywnymi normami prawa (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 823/97)”.

Wspomniał też Pan, że nie był poinformowana o treści tego wyłączenia, dlatego też wyjaśnię, że albo OWU są wręczane wraz z umową, albo po prostu udostępniane w inny sposób – co też jest wystarczające, bo jak stanowi z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.1997, sygn. akt II CKN 26/96, „w razie gdy ogólne warunki ubezpieczenia były wyłożone do publicznej wiadomości, jest wymagane jedynie powołanie się na nie w dokumencie ubezpieczenia”.

Natomiast jeśli zapisy są nieczytelne, niejasne, to zgodnie z orzecznictwem muszą być one interpretowane na korzyść ubezpieczonego, czyli Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »