Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę odstąpić od umowy?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-07

Na prezentacji kupiłam odkurzacz. Sprzedawca namówił mnie, żebym go wzięła na firmę. Podczas pierwszego użycia sprzętu okazało się, że urządzenie jest uszkodzone. Chciałabym zrezygnować z zakupu, bo koszt był bardzo wysoki, a sprzęt miał być niezawodny przynajmniej przez 3 lata. Jak skutecznie się z tego wyplątać? Czy możliwa jest zmiana umowy z firmy na osobę prywatną, a następnie odstąpienie od niej?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśnię w pierwszej kolejności, że nie ma możliwości zmiany strony umowy w taki sposób, aby zamiast przedsiębiorcy zawarła ją osoba fizyczna. Skoro zakupiła Pani odkurzacz jako przedsiębiorca to niestety, ale już tak musi zostać.

Istnieją dwie możliwości „wyplątania się z umowy”, pierwsza, ale trudniejsza to uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu np. błędu, jeśli w taki wprowadził Panią sprzedawca.

Zgodnie z treścią art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

W tym celu należy złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie woli opisujące na czym polegał ów błąd i zawierające wyraźne oświadczenie, że uchyla się Pani od skutków oświadczenia o zawarciu umowy kupna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Otrzymawszy takie oświadczenie sprzedawca albo je uzna i to kończy niejako sprawę (finansowo albo nie będzie dochodził od Pani zapłaty, albo na Pani żądanie zwróci Pani zapłaconą cenę a Pani sprzęt), albo nie uzna i wtedy pozwie Panią o zapłatę ceny, a wówczas będzie się mogła Pani bronić zarzutem uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli.

Ważne, aby złożyć takie oświadczenie przed upływem roku od dnia wykrycia błędu.

Jeśli wybierze Pani tę opcję i sprzedawca będzie pisał jakieś wezwanie do zapłaty to proszę tylko odpisać, że wskutek uchylenia się od skutków jej zawarcia, umowa jest po prostu nieważna. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami czynność prawna staje się nieważna od początku, ponieważ oświadczenie o uchyleniu ma moc wsteczną (ex tunc) od chwili dokonania czynności, czyli zawarcia umowy. To jednak sąd ostatecznie będzie musiał uznać, czy błąd był i czy był on istotny.

Druga droga – z pewnością nieco łatwiejsza – jeśli odkurzacz jest zepsuty to dochodzenie roszczeń z rękojmi. Jeśli chodzi zatem o katalog roszczeń jakie Pani jako kupujący ma w stosunku do sprzedawcy to wynikają one z treści art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.”

Kupujący ma zatem dwa uprawnienia do wyboru albo może od umowy odstąpić i tym samym żądać całości wpłaconej sumy, albo żądać obniżenia ceny o koszty np. dokonanej naprawy. W tym celu musi Pani wysłać po prostu reklamację do sprzedawcy, w której opisze Pani wadę i odstąpić od umowy z tym jednak zastrzeżeniem, że sprzedawca może naprawić odkurzacz, a wtedy niestety Pani odstąpienie od umowy nie będzie skuteczne.

To tyle, co mogę Pani podpowiedzieć w tym temacie, bo zgodnie z naczelną zasadą pacta sunt servanda umów zawartych należy dotrzymywać, a możliwości odstąpienia są to absolutnie wyjątki od tej reguły, więc nie ma ich dużo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »