Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę walczyć o podwójny zadatek?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-21

W maju tego roku dokonałem rezerwacji noclegu w związku z wyjazdem na wakacje. Właścicielka pensjonatu zażyczyła sobie 400 zł przedpłaty. Spytałem, czy ma to być zaliczka, czy zadatek. Otrzymałem odpowiedz, że zadatek. Kilka dni po wpłaceniu pieniędzy otrzymałem informację, że rezerwacja jest niestety nieaktualna, ponieważ pokój został zarezerwowany już wcześniej przez kogoś innego i że wpłacona kwota zostanie mi niezwłocznie zwrócona. W tej sytuacji zażądałem wypłaty podwójnej kwoty, ponieważ wpłaciłem zadatek, a nie zaliczkę. Niestety otrzymałem tylko kwotę 400 zł. Właścicielka pensjonatu najwyraźniej uznała sprawę za zakończoną i ignoruje moją korespondencję, pozostawiając ją bez odpowiedzi. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Istotne znaczenie dla Pana ma treść art. 394 § 1 L.c., zgodnie z którym „w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.

Innymi słowy, z uwagi na fakt, iż umowa nie doszło do skutku na skutek działania właściciela pensjonatu, należy się Panu suma dwukrotnie wyższa niż ta, którą Pan wpłacił. Jeżeli Pan wpłacił 400 zł, należy się Panu zwrot 800 zł.

Występując do sądu z pozwem o zapłatę, konieczne będzie wykazanie, że wpłata miała charakter zadatku, a nie zaliczki. Na Pana korzyść przemawia to, że zapytał Pan właściciela pensjonatu, jaki charakter ma mieć wpłata. Na tak postawione pytanie uzyskał Pan odpowiedź, że jest to „zadatek”. Bez względu bowiem na rodzaj stosunku zobowiązaniowego, który miał być przez Państwa zawarty, konieczne jest sięgnięcie do reguł podstawowych. I tak zgodnie z art. 65 § 1 K.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Mając na uwadze powyższe, należy się Panu kwota 800 zł, bowiem rozwiązanie umowy nastąpiło z winy właściciela pensjonatu, który przyjął od Pana kwotę 400 zł tytułem zadatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »