Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwa jest konsolidacja chwilówek?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-10-13

Mam zadłużenia z chwilówek na ok. 20 tys. zł. Nie jestem w stanie tego spłacić, zwłaszcza że odsetki rosną każdego dnia. Szukam rozwiązania. Czy możliwa jest konsolidacja chwilówek? A może jest jakieś inne wyjście?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Ma Pani dwa wyjścia:

  1. wziąć kredyt konsolidacyjny, a ten, wiadomo, zależy od Pani zdolności kredytowej,
  2. podpisać ugodę z pożyczkodawcą chwilówek.

Kredyt konsolidacyjny spłaci Pani zobowiązania z chwilówek. Jest to najlepsze rozwiązanie, bo chwilówki mają niesamowite progi procentowe. Mimo iż chwilówka jest „darmowa”, to jej niespłacenie w terminie mnoży zaległość w zastraszającym tempie.

Ale nie każdy bank się na to zgodzi.

Pojęcie zdolności kredytowej jest – jak się przyjmuje – wieloznaczne. Może się ono odnosić zarówno do banków, jak i kredytobiorców. W pierwszym przypadku chodzi o „ekonomicznie uwarunkowaną zdolność banku do udzielania kredytów”, natomiast w drugim – o sytuację kredytobiorcy umożliwiającą mu korzystanie z kredytów (zob. A. Janiak, Pojęcie…, s. 31). Na gruncie Prawa bankowego jest mowa expressis verbis o drugim znaczeniu zdolności kredytowej. Artykuł 70 ust. 1 zd. 1 uzależnia bowiem przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Chociaż art. 78 wyraźnie tego nie przewiduje, należy przyjąć, że udzielenie pożyczki bankowej powinno być także uzależnione od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Jednakże i zdolność kredytowa w drugim znaczeniu może być rozumiana różnie. Tym pojęciem może być bowiem objęta zarówno:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • zdolność do spłaty kredytu,
  • zdolność do otrzymania kredytu, jak i
  • zdolność do zaciągania kredytów (tak A. Janiak, s. 31).

Oceniając zdolność do spłaty kredytu, ma się na uwadze w istocie istniejącą w chwili udzielania kredytu sytuację majątkową kredytobiorcy i przewidywaną przy założeniu prawdopodobnego rozwoju działalności gospodarczej. Tak rozumiana zdolność kredytowa jest w pewnym stopniu zobiektywizowana i możliwa do oceny. O posiadaniu zdolności decyduje bowiem relacja między majątkiem kredytobiorcy (posiadanym oraz realnie możliwym do uzyskania), a obciążeniem na rzecz osób trzecich. Ocena zdolności do otrzymania kredytu uwzględnia także inne kryteria, związane z samą osobą kredytobiorcy. Nie zawsze osoba o dobrej kondycji finansowej wzbudza zaufanie, które jest niezbędne do powierzenia cudzych środków pieniężnych. Zdolność kredytowa może też być rozumiana jako wycinek zdolności do czynności prawnych, zdolność zawierania umów kredytowych czy też nawet jako umiejętność przekonywania instytucji kredytowych do udzielania kredytów.

Na gruncie obowiązującego prawa bankowego przez zdolność kredytową rozumie się – jak stanowi art. 70 ust. 1 zd. 2 – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Doktryna i orzecznictwo przyjmują, że zdolność kredytową ma każdy podmiot, którego stan majątkowy oraz bieżąca i przewidywana w przyszłości efektywność gospodarowania zapewnia wypłacalność, gwarantującą zwrot kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym w umowie terminie (zob. A. Pomorska, Komentarz…, s. 63; wyrok SN z dnia 18 czerwca 1997 r., sygn. akt II CKN 207/97, „Prawo Bankowe”, 1998 nr 1, s. 57). Efektywność gospodarowania zależy od wielu czynników, w szczególności od płynności finansowej, jakości gospodarowania środkami produkcji, sposobu wykorzystywania akumulacji, dynamiki produkcji, poziomu kosztów, wydajności pracy, warunków zbycia towarów i usług (tak A. Pomorska, s. 64). Nie ulega zatem wątpliwości, że na gruncie prawa bankowego chodzi tylko o jedną z przedstawionych możliwości rozumienia pojęcia „zdolność kredytowa”. Zdolność kredytowa jest faktem, tzn. ubiegający się o kredyt albo ją posiada, albo nie. Nie może być ona przedmiotem rokowań, aczkolwiek nie wyklucza to rozmów zmierzających do przekonania banku o posiadaniu takiej zdolności. Nie można zgodzić się z poglądem, że zdolność kredytowa nie jest stopniowalna (tak A. Pomorska, s. 62). Zdolność kredytową bada się przecież zawsze w kontekście kredytu w wysokości, którą zainteresowany jest klient banku. Wielokrotnie zdarza się, że zdaniem banku ubiegający się o kredyt ma zdolność kredytową, ale w odniesieniu do ograniczonego kwotowo kredytu i w konsekwencji dochodzi do udzielenia kredytu w wysokości niższej od oznaczonej we wniosku kredytowym.

W literaturze można spotkać zapatrywanie, że zdolność kredytową ma nie tylko podmiot mogący spłacić kredyt, ale także podmiot oferujący bankowi wyłącznie wystarczające i wiarygodne zabezpieczenie kredytu [tak W. Pyzioł, (w:) Prawo bankowe…, s. 242]. Wydaje się, że pogląd ten jest trudny do obrony w świetle art. 70 ust. 2. Przepis ten zezwala na udzielenie kredytu podmiotowi, który wprawdzie nie ma zdolności kredytowej, ale m.in. ustanowi szczególne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Drugim wyjściem jest podpisanie ugody z pożyczkodawcą.

Wywiązywanie się z zapisów ugody pozwoli Pani na zatrzymanie odsetek karnych i umownych. A to także jest opcja. Należy z wnioskiem wystąpić do pożyczkodawcy.

Gdy dłużnik spełnia świadczenia w niewłaściwym czasie – opóźnia się z wykonaniem zobowiązania – to fakt ten w związku z uznaniem zachowania się dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania, rodzić może jego odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 471 Kodeksu cywilnego).

Według Kodeksu cywilnego odróżnić należy opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony, jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. art. 455).

W myśl art. 476 dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwłoka dłużnika jest opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, za które dłużnik odpowiada, co w myśl art. 471 rodzi obowiązek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi

Do odnowienia zobowiązania (tzw. nowacji) dochodzi przez zawarcie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem umowy, na mocy której dłużnik, za zgodą wierzyciela, zobowiązuje się spełnić inne świadczenie, albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej (zob. art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego). Wskutek umowy odnowienia dotychczasowy dług wygasa, a nowy dług powstaje. W razie odnowienia następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania, z tym, że skutek ten następuje nie przez spełnienie świadczenia, lecz przez zaciągnięcie przez dłużnika nowego zobowiązania. W miejsce umorzonego świadczenia wstępuje nowe zobowiązanie przyjęte przez dłużnika w umowie odnowienia.

Przesłanką umowy odnowienia jest ważność dawnego zobowiązania; odnowienie nie dojdzie do skutku, jeżeli dawne zobowiązanie wygasło lub było nieważne. Jednakże zaznaczyć należy, że odnowieniem można objąć zobowiązanie niezupełne (np. zobowiązanie, z którego wynikające roszczenie uległo przedawnieniu).

Nowe zobowiązanie różnić się może od dawnego treścią świadczenia albo podstawą prawną świadczenia. W razie wątpliwości nie stanowią odnowienia zmiany dotyczące treści dotychczasowego zobowiązania, w szczególności dotyczące jedynie czasu, miejsca, sposobu spełnienia świadczenia głównego lub dodatkowego lub zmiany w zabezpieczeniu świadczenia (zob. art. 506 § 2 Kodeksu cywilnego).

Umorzenie dawnego zobowiązania i powstanie nowego – w drodze odnowienia, następuje ze skutkiem na przyszłość, tj. od chwili zawarcia umowy odnowienia. Skoro odnowione zobowiązanie nie jest tym samym, co umorzone, to wskutek odnowienia wygasają również wszelki dodatkowe, związane z dawnym zobowiązaniem prawa. Wyjątkowo, zgodnie z art. 507 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

To dwa wyjścia, które pozwolą Pani na wywiązanie się ze zobowiązania, bez angażowania komorników i mnożenia zbędnych dodatkowych kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Współwłasność nieruchomości

Od 10 lat jesteśmy wraz z bratem współwłaścicielami nieruchomości (dom + garaż + działka), z tym że nie jest wyszczególnione dokładnie, co kto ma. Jednak brat nie mieszka ze mną już od 5 lat, bo się ożenił i wyprowadził do żony, tam jest też zameldowany. Ja jako mieszkający współwłaściciel utrzymuję nieruchomość oraz przeprowadzam remonty. Mam w związku z tym pytania:  Jak najkorzystniej finansowo przenieść współwłasność na mnie (odkup, darowizna, inne)? Jeśli brat się na to nie zgodzi, czy mogę żądać od niego zwrotu połowy kosztów remontów i utrzymania nieruchomości?

Czy można odkurzać mieszkanie o 6.30 rano?

Czy mogę odkurzać mieszkanie w godzinach porannych ok. 6.30? Mieszkam w bloku dwupiętrowym. Czynność tę wykonuję przy zamkniętych oknach i drzwiach, co drugi dzień.

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym?

Jesteśmy właścicielami obiektu biurowego, ogrodzonego, na którym znajduje się parking dla naszych klientów i ich gości. Przed wjazdem nie ma żadnego regulaminu, bramy są otwarte, z najemcami podpisujemy umowy i regulamin, w którym zawarty jest obowiązek zgłaszania aut pozostawionych na noc i od nich pobierana jest opłata. Miesiąc temu ktoś porzucił auto na naszym parkingu i się po nie nie zgłasza. Pytaliśmy najemców, nikt się nie przyznaje do tego samochodu. Co możemy zrobić tej sytuacji, by pozbyć się go z parkingu? Czy żeby go odholować, musimy zadzwonić najpierw na policję/straż miejską? Czy gdyby przy wjeździe były jakieś znaki, procedury można by było uprościć?

Wyłudzenie w rodzinie

Przez 10 lat były szwagier wykorzystywał moją dobroć i naiwność, ukrywając majątek rodzinny, twierdził, że nie może utrzymywać swojego bardzo chorego syna. Ja przez te lata ponosiłam wszelkie koszty utrzymania mojego siostrzeńca, łącznie z wysyłaniem go do sanatoriów (koszty prywatnych lekarzy i opiekunów, lekarstw). Dowiedziałam się, że szwagier posiada majątek rodzinny, który całe życie ukrywał, wyłudzając ode mnie pieniądze. Czuję się oszukana, bo on w ten sposób unikał ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem swojego chorego dziecka! Bardzo proszę o pomoc!

Odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew

Mój tato w ubiegłym roku kupił od sąsiada działkę – został podpisany akt notarialny. Jednak umowę przedwstępną zawarli już 3 lata wcześniej, miała ona formę pisemną, ale nie była spisana u notariusza. Dwa lata temu tato poprosił sąsiada, aby zezwolił z tej działki wyciąć drzewa, sąsiad się zgodził i drzewa zostały wycięte. Teraz, gdy tato jest już właścicielem nieruchomości, sąsiad żąda, aby przedstawił dowody, że posiadał pozwolenie na wycinkę i straszy go donosem do urzędu. Czy tacie grożą kary, skoro nie był właścicielem tej działki?

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej od 2015 r.

Proszę o przedstawienie warunków do ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej. Wiem, że w 2015 r. zmieniło się prawo upadłościowe. Jestem bardzo zadłużony w wielu instytucjach – banki, telefony, czynsz, mieszkania już nie mam. Posiadam jednak niedużą działkę na Litwie, wartą ok. 10 tys. zł. Czy muszę ją ujawnić? Jakie mogą być konsekwencje zatajenia? Dodam, że pracuję dorywczo. Proszę o wyjaśnienie, jak załatwić formalności w celu ogłoszenia upadłości?

Jak uzyskać raport BIK?

Przebywam w Anglii i jest mi pilnie potrzebny raport BIK. Jak mogę go uzyskać?

Czy mogę wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

Czy mogę wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie? Wyrok w sprawie rozwodu uprawomocnił się pół roku temu.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »