Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-10-05

W 2003 r. wzięłam kredyt. Po roku moja sytuacja się pogorszyła. Później więc dług trafił do komornika, a ten w 2013 r. sprawę umorzył. Czy przedawnienie liczy się od umorzenia czy od wyroku sądu? Obecnie dostałam pismo od firmy windykacyjnej.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Na mocy art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.):

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

„Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone”.

Zatem wystąpienie do komornika o wszczęcie egzekucji będące czynnością przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń, które miało na celu bezpośrednio dochodzenie zasądzonego roszczenia, przerwało bieg terminu przedawnienia (art. 123 § 1 ust. 1 K.c.). Dopóki postępowanie komornicze nie zostało zakończone, przedawnienie nie biegło (art. 124 § 2 K.c.). Zaczęło ono biec na nowo po przerwie spowodowanej wszczęciem egzekucji od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 124 § 1 K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Użyty przez ustawodawcę zwrot »biegnie na nowo« oznacza, że termin przedawnienia przewidziany dla konkretnego roszczenia biegnie od początku. Upływ terminu przedawnienia, który miał miejsce przed przerwaniem, nie jest brany pod uwagę. Przerwanie biegu przedawnienia może następować wielokrotnie„ (Brzozowski, Komentarz do art. 124 K.c., red. K. Pietrzykowski, 2013).

W doktrynie istnieje spór, czy dniem zakończenia postępowania jest dzień wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, czy dzień jego uprawomocnienia. Wydaje się, że przeważa pogląd drugi (por. P. Sobolewski, Komentarz do art. 124 K.c., red. Osajda, 2014).

Odnosząc się do Pani sytuacji, należy stwierdzić, że od 2013 r., kiedy to postępowanie komornicze zostało umorzone (konkretnie od daty jego uprawomocnienia bądź według niektórych poglądów, jego wydania), bieg terminu przedawnienia zaczął biec na nowo, tj. od początku. Upływ terminu przedawnienia, mający miejsce przed wszczęciem egzekucji, nie jest już brany pod uwagę. Zatem roszczenie przedawni się dopiero po 10 latach (na mocy art. 125 § 1 K.c. „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, orzeczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu” – tu: odsetki określone w wyroku „do dnia zapłaty”).

Proszę jednak zwrócić uwagę, że bieg terminu przedawnienia przerywa się co do tych konkretnie dochodzonych roszczeń. Jeśli zatem postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte co do konkretnej kwoty wynikającej z wyroku, kwoty naliczone dzisiaj przez firmę windykacyjną ponad te uwzględniane w wyroku i egzekucji przedawniają się odrębnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »