Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzedawca odpowiada za uszkodzenie przesyłki kurierskiej?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2016-05-09

Prowadzę działalność gospodarczą – sklep z częściami do maszyn. Wysłałem do klienta zamówiony towar. Odbiorca odebrał przesyłkę, potwierdził odbiór bez zastrzeżeń i kurier odjechał. Jednak tego samego dnia klient zadzwonił i powiedział, że przedmiot jest uszkodzony. Sprawa została zgłoszona do przewoźnika, protokół został spisany następnego dnia. Wiem z doświadczenia, że reklamacja nie zostanie uznana, ponieważ klient podpisał odbiór przesyłki bez zastrzeżeń. Klient wysłał mi protokół komisyjnego otworzenia przesyłki i zeznania 3 świadków, którzy widzieli, że towar był uszkodzony. Powiedział, że nie ureguluje faktury, bo to mój problem. Co należy zrobić, żeby odzyskać pieniądze bez konieczności pójścia do sądu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana problem jest znany. Kurier nie wyda przesyłki zanim klient nie podpisze odbioru. I wówczas w przypadku reklamacji, niezależnie czy protokół zostanie spisany zaraz po odbiorze przy kurierze, czy w ciągu 7 dni od odbioru, firmy przewozowe uchylają się od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, powołując się na podpisanie odbioru paczki bez zastrzeżeń. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, czyli jest widoczne, zewnętrzne.

Tymczasem według art. 65 Prawa przewozowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w okresie od przyjęcia przesyłki do przewozu do jej wydania (…), chyba że utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnik, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej (ust. 2).

Ponadto stosownie do treści art. 76 ww. ustawy przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Zatem za odebraną bez zastrzeżeń uważa się przesyłkę, którą odbiorca przyjął, nie żądając sporządzenia przez przewoźnika protokołu szkodowego. Jeżeli przesyłka nadeszła w stanie nienaruszonym, a brak zostanie stwierdzony po jej wydaniu, obowiązkiem odbiorcy jest wezwanie przewoźnika w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki do sporządzenia protokołu stwierdzającego jej stan. Jak wynika z Pana opisu, klient obowiązek ten wykonał, zatem nie można uznać, że przyjął przesyłkę bez zastrzeżeń.

Reasumując, nie ma podstaw, aby żądać od klienta zapłaty za przesłany towar. Swoje roszczenie należy kierować do przewoźnika, jednak aby uzyskać odszkodowanie w wysokości wartości towaru, musi Pan udowodnić, wykazać, iż przesyłka była prawidłowo zapakowana, że została nadana w stanie nieuszkodzonym.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania może Pan odwołać się od takiej decyzji. Natomiast po wysłaniu odwołania i ewentualnej kolejnej odmowie, wówczas pozostaje jedynie postępowanie sądowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kupiłem auto z przekręconym licznikiem

Rok temu kupiliśmy samochód ciężarowy składający się z auta i przyczepy. Sprzedający deklarował przebieg ok. 540 tys. zł. Wziąłem samochód...

 

Oczekiwanie na aneks do umowy najmu i wypowiedzenie jej

Jestem najemcą lokalu użytkowego. Mam umowę na czas 8 lat. Za miesiąc październik właściciel wystawił fakturę niższą, niż przewiduje umowa (zapewne...

 

Czy wzbogacenie się dożywotnika uzasadnia zmianę treści dożywocia?

Jestem 1,5 roku po rozwodzie, lecz nie po podziale majątku. Problem mamy z mieszkaniem, które przed 9 laty otrzymaliśmy (oboje) na mocy umowy dożywocia od...

 

Odzyskanie pieniędzy za niewykonaną umowę sprzedaży psa

Przed dziewięcioma miesiącami podpisałam umowę kupna psa, którego miałam otrzymać po dwóch miesiącach; zapłaciłam całą kwotę (2300 zł). Do dzisiaj...

 

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Chcę nabyć od sąsiada wybudowany przez niego garaż murowany na działce dzierżawionej od miasta. Posiada on aktualnie umowę dzierżawy gruntu pod garaż na...

Zapis w umowie dotyczący odsetek

Wynajmuję biuro i mamy zapisane w umowie: „w przypadku opóźnień płatności czynszu Najemca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi plus...

 

Przedsprzedaż produktów przez internet

Czy można w internecie prowadzić przedsprzedaż jakiegoś produktu i pobierać 100% zaliczki za ten produkt przed jego wysyłką?

 

Zwrot zaliczki wpłaconej na wycieczkę zagraniczną

Czy firma ubezpieczająca wycieczki zagraniczne od rezygnacji z wyjazdu ma prawo nie zwracać zaliczki w przypadku choroby matki wyjeżdżającego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »