Kategoria: Darowizna, umowa dożywocia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla brata i bratowej gospodarstwa, ich rozwód i należność dla siostry

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-31

W 2008 r. brat i bratowa dostali od moich rodziców w obecności notariusza darowiznę gospodarstwa rolnego wraz z budynkami gospodarczymi. W akcie notarialnym zapisano opiekę dla jednego z rodziców w razie śmierci któregoś z nich. W 2009 r. zmarł ojciec i po roku brat z bratową sprzedali wszystko, kupili pokój z kuchnią. w którym obecnie mieszka moja mama. Niedawno brat wniósł pozew o rozwód. Czy mogę jako córka upomnieć się o część darowizny bratowej już po rozwodzie?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Jeśli dobrze rozumiem Pani intencje, tj. czy wobec rozwodu osób obdarowanych jest możliwość odzyskania darowanej nieruchomości, to wyjaśniam, że niestety nie. Rozwód nie jest przesłanką do odwołania umowy darowizny.

Wyjaśnię Pani te kwestie dokładniej, otóż darowiznę już wykonaną można odwołać, ale może to zrobić wyłącznie Pani mama i jedynie sytuacji, gdy bratowa byłaby rażąco niewdzięczna. Mówi o tym dokładnie art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiący, że „darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”.

Proszę zatem zwrócić uwagę, ze musi wystąpić przesłanką rażącej niewdzięczności aby darowiznę odwołać, w opisanym przez Panią przypadku brak jest podstaw do stwierdzenia, iż taka sytuacja ma miejsce. W tym miejscu poinformuję Panią, że jak się przyjmuje w nauce prawa pod pojęcie rażącej niewdzięczności podpada tylko takie zachowanie obdarowanego, polegające na działaniu lub zaniechaniu (nieczynieniu) skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, które, oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę. Wchodzi tutaj w grę przede wszystkim popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub czci albo przeciwko majątkowi darczyńcy oraz o naruszenie przez obdarowanego spoczywających na nim obowiązków wynikających ze stosunków osobistych, w tym również rodzinnych, łączących go z darczyńcą, oraz obowiązku wdzięczności (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2003 r., sygn. akt IV CKN 115/01, wyrok SN z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II CSK 68/10, wyrok SN z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt IV CSK 172/12).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pani wskazała, że Pani mama ma zapewnioną opiekę, tj. zamieszkuje w mieszkaniu wnuczki – córki obdarowanych.

Jeśli by w wyniku rozwodu Pani bratowa stała się rażąco niegrzeczna w stosunku do byłej teściowej , zaczęłaby źle ją traktować, poniżać, dokuczać jej itd.,. to można by rozważać odwołanie darowizny, jeśli jednak dochodzi do rozwodu pomiędzy obdarowanymi i nawet bratowa byłaby wyłącznie winna rozpadu małżeństwa, to nie można mówić od razu o rażącej niewdzięczności wobec teściowej.

Przykładem może być np. teza poniższego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.06.2014 r., sygn. akt I CSK 493/13: „co do zasady należy podzielić stanowisko, że niewierność małżeńska obdarowanego małżonka, będąca zawinioną przyczyną rozwodu, nie stanowi sama przez się rażącej niewdzięczności wobec darczyńców (teściów) w rozumieniu art. 898 § 1 k.c.”

Reasumując, niestety nie można odwołać darowizny tylko i wyłącznie z powodu rozwodu obdarowanych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »