Kategoria: Darowizna, umowa dożywocia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla osoby bliskiej - jaki podatek?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-08-04

Trzy lata temu kupiłem działkę budowlaną i pobudowałem na niej dom jednorodzinny (303 m2). Dom jest po odbiorze technicznym, do zamieszkania, wykończony. Obecnie chciałbym przekazać aktem darowizny całą nieruchomość pełnoletniej córce. Jestem stanu wolnego i nie mam żadnych obciążeń prawnych oraz finansowych. Nieruchomością mogę dysponować bez żadnych ograniczeń. Jaki w naszej sytuacji obowiązuje podatek, czy możemy liczyć na zwolnienie podatkowe?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Darowizna to nieodpłatne przekazanie na rzecz określonej osoby jakiegoś świadczenia kosztem swojego majątku, czego skutkiem jest zwiększenie majątku osoby obdarowanej, co z reguły oznacza obowiązek podatkowy. Darowizna nieruchomości musi dla swej ważności nastąpić w formie aktu notarialnego. W razie niezachowania tej formy umowa darowizny jest nieważna.

Darowizna na rzecz osoby bliskiej (dziecka) podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, jednak pod pewnymi warunkami. Zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (rodziców), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Więc pierwszym warunkiem jest stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, który w Pana przypadku jest spełniony.

Powyższe zwolnienie przysługuje pod warunkiem złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. daty zawarcia umowy darowizny.

W przypadku darowizny przed notariuszem zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz, przed którym darczyńca i obdarowany podpisują akt notarialny. Jednak warto zawsze zadbać o osobiste sprawdzenie, czy notariusz tej czynności dokonał – w mojej praktyce miałam już przypadki zaniedbań w tej materii, za które odpowiadał podatnik, nie notariusz. Przykre, ale prawdziwe, choć się zdarzyć nie powinno. Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższy termin nie podlega przywróceniu, co oznacza, że jego niedotrzymanie będzie się wiązało z obowiązkiem zapłacenia podatku od spadków i darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wyjaśnię jeszcze dodatkowo – że jeżeli chcemy przekazać mieszkanie dziecku, które ma własną rodzinę, to lepiej przekazać je tylko dziecku, co pozwoli uniknąć podatku. Jeżeli przekażemy darowiznę mieszkania np. synowi i jego żonie, to wówczas synowa będzie musiała zapłacić podatek, bo nie należy do kręgu najbliższej rodziny według przepisów podatkowych.

Córka zaś musi pamiętać, że przez 5 lat nie powinna zbywać tej nieruchomości, aby nie powstał obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Bowiem zwolnienie z tego podatku, którym zostanie objęta, to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania darowizn.

Co zaś do samej darowizny, musi być oba dokonana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Brak tej formy czyni umowę co do zasady nieważną (tak jakby jej nie było). Ponadto Pan jako darczyńca ma prawo odwołania darowizny jeszcze niewykonanej, jeżeli po zawarciu umowy popadł w niedostatek. Poza tym darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. W takiej sytuacji do zwrotu darowizny stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu z Kodeksu cywilnego.

Warto także pomyśleć o zastrzeżeniu sobie prawa służebności mieszkaniowej, o ile nie dysponuje Pan innymi nieruchomościami mieszkaniowymi. W przyszłości da to Panu komfort zamieszkiwania w tym domu i korzystania z niego w zakresie, jaki ustanowi Pan w umowie darowizny.

Oto kluczowe aspekty darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »