Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług, który przerasta możliwości syna

• Autor: Marcin Sądej

Syn ma dług, który przerasta jego możliwości, i kilka drobniejszych. Chciałby złożyć do sądu wniosek o upadłość. Jakie musi spełnić warunki, jak napisać wniosek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność określa się jako stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta.

Należy pamiętać, że wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Powoduje to, że taka osoba nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu, czy zaciągnąć kredytu).

Osoba ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek. Proszę pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę. Syndyk dokona sprzedaży wszystkich wartościowych przedmiotów: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Po ogłoszeniu upadłości można zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli:

  •  
  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa
  • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe,
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane.

Ogłoszenie upadłości konsumenta może nastąpić raz na 10 lat. Sporządzając wniosek, należy zadbać o rzetelne uzasadnienie wszystkich okoliczności powodujących niewypłacalność (trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia, sytuacja rodzinna, siła wyższa itp.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl