Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług, który przerasta możliwości syna

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-16

Syn ma dług, który przerasta jego możliwości, i kilka drobniejszych. Chciałby złożyć do sądu wniosek o upadłość. Jakie musi spełnić warunki, jak napisać wniosek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność określa się jako stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta.

Należy pamiętać, że wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Powoduje to, że taka osoba nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu, czy zaciągnąć kredytu).

Osoba ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek. Proszę pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę. Syndyk dokona sprzedaży wszystkich wartościowych przedmiotów: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Po ogłoszeniu upadłości można zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli:

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa
  • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe,
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane.

Ogłoszenie upadłości konsumenta może nastąpić raz na 10 lat. Sporządzając wniosek, należy zadbać o rzetelne uzasadnienie wszystkich okoliczności powodujących niewypłacalność (trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia, sytuacja rodzinna, siła wyższa itp.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z podłączeniem wody mimo przyłącza na działce

Kupiłam działkę budowlaną bez przyłączy. Widziałam jednak, że na środku działki jest podłączenie do wodociągów, które prowadzi do sąsiada....

 

Prawo do zamieszkiwania do końca życia w mieszkaniu

Jestem w konkubinacie od kilku lat. Razem z partnerem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Partner chce w najbliższym czasie...

 

Problem z wymeldowaniem matki

Mam problem z wymeldowaniem matki. Jestem właścicielką domu, w którym mieszka i jest zameldowana tylko moja matka. Chcę sprzedać ten dom, ale...

 

Pełnomocnik przetrzymuje moje pieniądze odzyskane od dłużnika, co robić?

Przed paru laty udzieliłem pełnomocnictwa procesowego pewnej kancelarii prawnej. Sprawa zakończyła się sukcesem i sąd wydał nakaz zapłaty...

 

Czy mąż może wyrzucić mnie ze wspólnego mieszkania?

Mąż powiedział, że wyrzuci mnie z mieszkania, bo go zdradziłam. Mieszkanie mamy własnościowe i jestem jego właścicielem wraz z mężem. Czy...

 

Głośne prace remontowo-budowlane

Głośne prace remontowo-budowlane

Chciałbym zasięgnąć porady dotyczącej głośnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych po godzinie 17-tej. Z tego co się orientuję nie można wiercić...

Sprzedaż nieruchomości obciążonej umową dzierżawy a podatek

Posiadamy z żoną działkę od 1999 r., na której stoją tymczasowe garaże blaszane. Z najemcami garaży (są to osoby fizyczne) łączą nas...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »