Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług, który przerasta możliwości syna

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-16

Syn ma dług, który przerasta jego możliwości, i kilka drobniejszych. Chciałby złożyć do sądu wniosek o upadłość. Jakie musi spełnić warunki, jak napisać wniosek?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W pierwszej kolejności wskazać należy, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność określa się jako stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta.

Należy pamiętać, że wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Powoduje to, że taka osoba nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np. sprzedać samochodu, czy zaciągnąć kredytu).

Osoba ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek. Proszę pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę. Syndyk dokona sprzedaży wszystkich wartościowych przedmiotów: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Po ogłoszeniu upadłości można zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli:

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa
  • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe,
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane.

Ogłoszenie upadłości konsumenta może nastąpić raz na 10 lat. Sporządzając wniosek, należy zadbać o rzetelne uzasadnienie wszystkich okoliczności powodujących niewypłacalność (trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia, sytuacja rodzinna, siła wyższa itp.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »