Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długość klauzuli wykonalności

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-05-25

Kilkanaście lat temu wpadłem w pułapkę kredytową. Od 10 lat mam zajęcia komornicze. Czy przedawnienie następuje po 10 latach? Jaka jest długość klauzuli wykonalności? Jak to załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, że roszczenia, w tym stwierdzone prawomocnym wyrokiem ulegają przedawnieniu. Wynika to z polskiego Kodeksu cywilnego, który stanowi m.in.:

„Art. 117. § 1 Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Art. 118 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

To są zasady ogólne.

W art. 125 stwierdza się, że „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Jednakże to nie wszystko. Przepisy przewidują, że w pewnych okolicznościach bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W Pana przypadku nie ma mowy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. A zatem możliwe jest tylko jego przerwanie.

Przerwanie biegu przedawnienia wywołuje ten skutek, ze do czasu trwania przyczyny przerwanie termin przedawnienia nie biegnie, a po ustaniu przyczyny przerwania zaczyna on swój bieg od nowa. W przypadku prawomocnego wyroku ponownie wynosi ono lat 10.

W Pana sytuacji wszczęcie egzekucji sądowej( komorniczej ) spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Dopóki ona trwa przedawnienie nie biegnie. Jeżeli zostanie zakończona, a nie dojdzie do zaspokojenia wierzyciela – przedawnienie do niezaspokojonej części rozpoczyna swój bieg na nowo.

Wierzyciel może w ciągu kolejnych 10 lat złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i ponownie doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia.

Od 10 lat ma Pan zajęcie komornicze. Oznacza to, że wyrok zapadł 10 lub więcej lat temu. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel uzyskał klauzule wykonalności i wszczął egzekucje.

Jeżeli wniosek o klauzulę wierzyciel złożył w ciągu 10 lat od uprawomocnienia się wyroku to przerwał bieg przedawnienia. Obecnie trwa egzekucja w oparciu o taki wyrok z klauzulą. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by doszło do jakiegokolwiek przedawnienia. Jego bieg został przerwany przez wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz ponownie przez wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie opłaty za studia

W 2009 r. zacząłem studia zaoczne; przerwałem je w tym samym roku lub na początku 2010. Kilka dni temu dostałem wezwanie do zapłaty czesnego...

Dług w hurtowni

Kiedy przepada dług w hurtowni? W 2010 roku miałam bar i mam niespłacone faktury. Baru już nie mam 3 lata i teraz hurtownia się odezwała...

Przedawnienie odsetek ustawowych

Fakty są następujące. Wyrok sądu: 2003 r., egzekucja komornicza: początek 2004 r., jej umorzenie: 2011 r. (wierzyciel zmarł), wznowienie egzekucji przez...

Przedawnienie długów bankowych

7 lat temu wzięłam kredyt z banku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety po krótkim okresie od tego wydarzenia straciłam zlecenia...

Zadłużenie sprzed lat

W 2004 r. rozwiodłam się i zmieniłam adres. W zeszłym tygodniu pod stary adres przyszło zwykłym listem zawiadomienie windykacyjne, w którym to...

Określenie faktu przedawnienia

Art. 125 Kodeksu cywilnego, tj. „jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe...

Jak starać się o procedurę przedawnienia?

Kilka lat temu (ok. 6) nie spłaciłam debetu w banku w wysokości 1100 zł, w tej chwili mam do zapłaty 3400 zł wraz ze wszystkimi karami....

Czy zgłoszenie dłużnika do KRD przerywa bieg przedawnienia?

Czy zgłoszenie dłużnika do KRD i nieskuteczne ściągnięcie długu z faktury sprzedaży przerywa bieg przedawnienia?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »