Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długość klauzuli wykonalności

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-05-25

Kilkanaście lat temu wpadłem w pułapkę kredytową. Od 10 lat mam zajęcia komornicze. Czy przedawnienie następuje po 10 latach? Jaka jest długość klauzuli wykonalności? Jak to załatwić?

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Prawdą jest, że roszczenia, w tym stwierdzone prawomocnym wyrokiem ulegają przedawnieniu. Wynika to z polskiego Kodeksu cywilnego, który stanowi m.in.:

„Art. 117. § 1 Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Art. 118 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

To są zasady ogólne.

W art. 125 stwierdza się, że „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Jednakże to nie wszystko. Przepisy przewidują, że w pewnych okolicznościach bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W Pana przypadku nie ma mowy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. A zatem możliwe jest tylko jego przerwanie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przerwanie biegu przedawnienia wywołuje ten skutek, ze do czasu trwania przyczyny przerwanie termin przedawnienia nie biegnie, a po ustaniu przyczyny przerwania zaczyna on swój bieg od nowa. W przypadku prawomocnego wyroku ponownie wynosi ono lat 10.

W Pana sytuacji wszczęcie egzekucji sądowej( komorniczej ) spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Dopóki ona trwa przedawnienie nie biegnie. Jeżeli zostanie zakończona, a nie dojdzie do zaspokojenia wierzyciela – przedawnienie do niezaspokojonej części rozpoczyna swój bieg na nowo.

Wierzyciel może w ciągu kolejnych 10 lat złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i ponownie doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia.

Od 10 lat ma Pan zajęcie komornicze. Oznacza to, że wyrok zapadł 10 lub więcej lat temu. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel uzyskał klauzule wykonalności i wszczął egzekucje.

Jeżeli wniosek o klauzulę wierzyciel złożył w ciągu 10 lat od uprawomocnienia się wyroku to przerwał bieg przedawnienia. Obecnie trwa egzekucja w oparciu o taki wyrok z klauzulą. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by doszło do jakiegokolwiek przedawnienia. Jego bieg został przerwany przez wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz ponownie przez wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »