Dochodzenie naprawienia szkody po wygaśnięciu gwarancji

• Autor: Katarzyna Bereda

W lutym br. skończyła się gwarancja na wykonanie prac wykończeniowych mieszkania zakupionego od dewelopera (kompletne wykończenie wykonywała jedna firma). Obecnie pojawiła się wilgoć w pomieszczeniu sąsiadującym ze ścianą łazienki. Na listwie i ścianie występuje grzyb, a ściana przy podłodze jest wilgotna. Według umowy zarówno gwarancja, jak i rękojmia obowiązywały przez 24 miesiące. Czy istnieje podstawa, by dochodzić i walczyć o naprawę szkód? Podejrzewam nieszczelność izolacji ścian w łazience.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochodzenie naprawienia szkody po wygaśnięciu gwarancji

Zatajenie wady przez wykonawcę

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych”.

Zapewne w umowie została ograniczona odpowiedzialność z tytułu rękojmi do lat 2 – zgodnie z przepisami okres ten wynosi bowiem 5 lat. Pomijając jednak powyższe, zawsze może się Pani powołać na podstępne zatajenie wady, co uchyla wszelkie zapisy wyłączające rękojmię. Z pomocą jednak przychodzi treść art. 558 § 2 K.c., zgodnie z którym: „wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”.

Możliwość ograniczenia rękojmi

Ustawodawca dopuścił możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi, jednak ograniczył powyższe w dwóch przypadkach. Po pierwsze, możliwość swobodnego kształtowania przez strony zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi wyłączona jest przede wszystkim w przypadku umów, w których kupującym jest konsument. Drugie ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę. Wówczas art. 558 K.c. przewiduje, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest z mocy prawa bezskuteczne, co może zastosować Pani w przedstawionym przypadku. W doktrynie wskazuje się, iż podstępne zatajenie wady kwalifikować należy każde celowe zatajenie wady zmierzające do wywołania po stronie kupującego fałszywego przeświadczenia co do stanu nabywanej rzeczy. Według tej opinii podstawową przesłanką podstępnego zatajenia wady musi być przede wszystkim wiedza sprzedawcy o tej wadzie (orzeczenie SN z 27.11.2003 r., sygn. akt I CK 267/02).

Według E. Habryn-Chojnackiej w: M. Gutowski, Kodeks cywilny. Komentarz art. 353–626, t. II, art. 558: „podstępne zatajenie nie musi przybrać postaci czynności zmierzających do zamaskowania wady, ale może sprowadzać się do zaniechania, tj. przemilczenia przez sprzedawcę, że wada istnieje”. Jednakże zgodnie z wyrokiem SN z 7.11.2013 r. (sygn. akt V CSK 579/12): „»Do przyjęcia podstępnego zatajenia wady nie wystarcza wiedza sprzedawcy o wadzie i niepoinformowanie o tym kupującego«. Trudno nie zgodzić się ze spostrzeżeniem, że pojęcie »zatajenia wady« już samo w sobie zakłada istnienie po stronie osoby zatajającej odpowiedniej dozy złej wiary. W tym kontekście użycie przez ustawodawcę sformułowania »podstępnie« ma przede wszystkim na celu podkreślenie szczególnego natężenia owej złej wiary” (R. Olewicz, Zatajenie, s. 50).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udowodnienie zatajenia wady

Proszę jednak mieć na uwadze, iż to na Pani jako kupującym ciąży obowiązek wykazania, iż sprzedawca podstępnie zataił wadę, a więc o wadzie wiedział i celowo nie przedstawił jej Państwu. Powinna więc Pani wysłać do sprzedającego/dewelopera wezwanie wskazujące na Pani roszczenie – a więc zapewne naprawienie wady. Proszę w pierwszej kolejności wskazać na zatajenie wady i konieczność unieważnienia zapisu wyłączającego rękojmię, wskazując na istotność wady i istnienie jej w chwili sprzedaży.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »