Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka rolna, zasady korzystania ze współwłasności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-03

Jestem współwłaścicielem ułamkowej części działki rolnej o powierzchni ok. 0,5 ha. Mój udział to 50%, pozostałe udziały to siostra 16,7% i ciotka 33,3%. Działka nie jest fizycznie podzielona. Ostatnio na obszarze ok. 80% tej działki ktoś wyciął i wykarczował rosnące tam krzewy, tak jakby przygotowując ją pod uprawę. Nie utrzymuję kontaktu z ciotką i podejrzewam, że to ona komuś wydzierżawiła ten grunt, przekraczając znacząco swój ułamkowy udział. Czy miała do tego prawo bez zgody współwłaścicieli? Jakie są zasady korzystania ze współwłasności? I jak powinienem na to zareagować? Czy można sądownie doprowadzić do podziału działki, tak aby każdy udziałowiec wiedział, co jest jego?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Kwestia, którą Pan porusza, uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (K.c.) w art. 195-215. Zgodnie z przywołanymi przepisami własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli jednak chodzi o rozporządzanie rzeczą wspólną jako całością oraz o czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda współwłaścicieli (art. 199 K.c.).

Przypadek oddania całej nieruchomości w dzierżawę, w sytuacji gdy stanowi ona współwłasność, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że współwłaściciel musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli na dzierżawę gruntu.

W zakresie podziału rzeczy wspólnej należy sięgnąć do treści art. 211 Kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W przedstawionym przez Pana przypadku możliwe jest zatem zniesienie współwłasności oraz określenie, stosownie do posiadanego udziału, która część stanowi Pana własność. Zniesienia współwłasności można dokonać zgodną wolą u notariusza lub poprzez drogę sądową.

W mojej ocenie konieczny jest podział nieruchomości, gdyż w opisanym przypadku nie ma wyraźne wydzielonych granic części nieruchomości odpowiadających posiadanym udziałom. W tym miejscu warto przytoczyć treść art. 212 § 2 K.c.:

„Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »