Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodów a roszczenie z tytułu rękojmi

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-10-24

Jestem importerem i sprzedawcą samochodów. Proszę o wskazówki, jakie przepisy chroniłyby mnie w sytuacji, gdy klient użytkuje samochód i po pewnym czasie ma do mnie roszczenie z tytułu rękojmi.

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Mam kilka rad dla Pana, które może Pan wykorzystać w prowadzonej działalności gospodarczej.

W umowach zawieranych między przedsiębiorcą i konsumentem w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest bezskuteczne.

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży samochodów jest Pan przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.) – konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zatem zapis regulaminu wyłączający lub ograniczający Pańską odpowiedzialność wobec konsumenta z tytułu rękojmi będzie nieskuteczny. Wynika to wprost z przepisów. Zgodnie z art. 558 § 1 K.c. – jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Jerzy Ciszewski w „Komentarzu do kodeksu cywilnego wskazuje, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do art. 558 § 1 zd. 2 K.c. – w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Brak jest zaś podstaw w prawie do obciążenia konsumenta kosztami usunięcia wad, gdy żądanie oparte jest o rękojmię (fragment tezy wyroku Sądu SA w Katowicach z 30 kwietnia 2003 r., I ACa 1389/02, SIP nr 175266).

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności jest najbardziej radykalną postacią odstąpienia od regulacji ustawowej. Może do niego dojść tylko w relacji między równorzędnymi podmiotami (między przedsiębiorcami albo między osobami niedziałającymi w charakterze przedsiębiorców) albo w sytuacji, w której to kupujący jest przedsiębiorcą, a sprzedawca konsumentem.

Jest ono niedopuszczalne w sytuacji, w której kupujący jest konsumentem (art. 558 § 1 zdanie drugie; w kwestii ustalenia konsumenckiego charakteru sprzedaży zob. uwaga 7 komentarza przed art. 535). Postanowienie sprzeczne z tą normą jest bezskuteczne. Bezskuteczność niedozwolonego postanowienia w żaden sposób nie wpływa na skuteczność pozostałej części umowy (Jacek Gudowski w „Komentarzu do tomu IV – zobowiązania – część szczególna”).

Zapis regulaminu, wyłączający lub ograniczający odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi, może zostać uznany przez UOKiK za klauzulę niedozwoloną. Przykłady klauzul niedozwolonych wyłączających lub ograniczających prawo dochodzenia roszczeń.:

  • Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad, a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (Numer wpisu: 939).
  • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń (Numer wpisu: 2751).

Co ważne, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 K.c.).

Dopuszczalne jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec przedsiębiorcy. Bowiem zgodnie z art. 558 § 1 K.c. – strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Czyli wydaję się, że można zawrzeć w regulaminie zapis, zgodnie z którym sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi w stosunku do klientów niebędących konsumentami.

W przypadku sprzedaży używanego auta sprzedawca ma prawo ograniczyć okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 568 § 1 K.c. – jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Zwracam też uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1980 roku (sygn. akt: II CR 190/80), którego fragment zamieszczam poniżej:

„W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z wadą fizyczną rzeczy kupujący, zwracając rzecz (art. 494 k.c.), nie jest zobowiązany wynagrodzić sprzedawcy za normalne zużycie rzeczy, które nastąpiło – przy prawidłowym jej używaniu – do chwili odstąpienia od umowy. Obowiązek taki natomiast istnieje w sytuacji, gdy zmniejszenie wartości (użyteczności) rzeczy było następstwem takich okoliczności, za które kupujący ponosi winę, jak i następstwem korzystania z rzeczy po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.”

Zalecam więc, aby opracował Pan regulamin lub ogólne warunki sprzedaży w Pana sklepie (firmie) w oparciu o przepisy prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »