Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak bezpiecznie kupić dom po rozwodzie małżonków?

Autor: Marek Gola

Chciałbym kupić nieruchomość od pani, która sprzedaje dom po rozwodzie. Pani twierdzi, że nieruchomość jest jej własnością. W księdze wieczystej działki, na której stoi dom pani ta jest wpisana jako właścicielka. Problem w tym, że w księdze wieczystej jest też wpisana hipoteka pod kredyt udzielony obojgu małżonkom, gdyż dom był budowany w trakcie trwania małżeństwa. Jak bezpiecznie kupić taką nieruchomość po rozwodzie małżonków, żeby były małżonek nie przyszedł w przyszłości, mówiąc że połowa domu jest jego własnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak bezpiecznie kupić dom po rozwodzie małżonków?

Zakup nieruchomości z wpisaną hipoteką

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zainteresowany kupnem domu od osoby, która jest po rozwodzie. W treści księgi wieczystej jako właściciel wskazana jest kobieta, lecz nieruchomość jest obciążona w związku z zaciągniętym przez kobietę i jej męża kredytem. Zastanawia się Pan, kto jest w tej sytuacji właścicielem nieruchomości.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przed kupnem nieruchomości winien Pan w miarę możliwości spróbować zapoznać się z aktami księgi wieczystej. Proszę nie mylić wyciągu księgi wieczystej (dostępnego także za pośrednictwem internetu) z aktami księgi wieczystej, tj. teczką dla danej nieruchomości od czasu nadania jej numeru księgi wieczystej.

Umowa kredytu wpisana w księdze wieczystej nieruchomości

W aktach tych będzie miał Pan możliwość zapoznania się z dokumentami, które będą chronologicznie wskazywały, kto jakie miał prawa do nieruchomości. W aktach tych będzie także musiała się znajdować umowa kredytu hipotecznego, która wpisana jest w Dziale IV księgi wieczystej. Celem uzyskania wglądu do akt księgi wieczystej winien Pan złożyć wniosek o takie udostępnienie w sądzie wieczystoksięgowym prowadzącym KW dla nieruchomości. W treści wniosku proszę wskazać na swój interes prawny w celu uzyskania wglądu, tj. chęć zapoznania się z treścią księgi wieczystej i ustalenia osoby uprawnionej do sprzedaży nieruchomości wraz z treścią umowy kredytu.

O ile właścicielka nieruchomości udostępni Panu umowę kredytu, o tyle wydaje się, że uzyskanie dostępu do akt księgi wieczystej będzie zbędne.

W mojej ocenie, celem ochrony swoich interesów, w sposób możliwie najlepszy, winien Pan poprosić sprzedającą o spotkanie także z jej byłym mężem, celem ustalenia i dowiedzenia się (od dwóch stron) w jaki sposób po rozwodzie doszło do podziału majątku.

Nawet jeżeli strony nie podzieliły majątku (z uwagi na rzekomy brak aktywów) wspólnie ich obciąża kredyt na zakup domu. Z tego też powodu dla Pana najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby sprzedająca doszła do porozumienia z byłym mężem i wyraziła zgodę na spłatę kredytu obciążającego nieruchomość, celem uwolnienia nieruchomości spod obciążenia.

Takie rozwiązanie byłoby dla Pana najbardziej korzystne, albowiem po pierwsze, zwolni Pan nieruchomość od obciążenia, a po drugie, żadne z byłych małżonków nie będzie mogło domagać się spłaty. Właścicielem na pewno jest kobieta, ale hipoteka, która obciąża nieruchomość winna być spłacona ze środków ze sprzedaży domu, celem uwolnienia się od nieprawidłowości w przyszłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl