Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak bezpiecznie kupić dom po rozwodzie małżonków?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-29

Chciałbym kupić nieruchomość od pani, która sprzedaje dom po rozwodzie. Pani twierdzi, że nieruchomość jest jej własnością. W księdze wieczystej działki, na której stoi dom pani ta jest wpisana jako właścicielka. Problem w tym, że w księdze wieczystej jest też wpisana hipoteka pod kredyt udzielony obojgu małżonkom, gdyż dom był budowany w trakcie trwania małżeństwa. Jak bezpiecznie kupić taką nieruchomość po rozwodzie małżonków, żeby były małżonek nie przyszedł w przyszłości, mówiąc że połowa domu jest jego własnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zainteresowany kupnem domu od osoby, która jest po rozwodzie. W treści księgi wieczystej jako właściciel wskazana jest kobieta, lecz nieruchomość jest obciążona w związku z zaciągniętym przez kobietę i jej męża kredytem. Zastanawia się Pan, kto jest w tej sytuacji właścicielem nieruchomości.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przed kupnem nieruchomości winien Pan w miarę możliwości spróbować zapoznać się z aktami księgi wieczystej. Proszę nie mylić wyciągu księgi wieczystej (dostępnego także za pośrednictwem internetu) z aktami księgi wieczystej, tj. teczką dla danej nieruchomości od czasu nadania jej numeru księgi wieczystej.

W aktach tych będzie miał Pan możliwość zapoznania się z dokumentami, które będą chronologicznie wskazywały, kto jakie miał prawa do nieruchomości. W aktach tych będzie także musiała się znajdować umowa kredytu hipotecznego, która wpisana jest w Dziale IV księgi wieczystej. Celem uzyskania wglądu do akt księgi wieczystej winien Pan złożyć wniosek o takie udostępnienie w sądzie wieczystoksięgowym prowadzącym KW dla nieruchomości. W treści wniosku proszę wskazać na swój interes prawny w celu uzyskania wglądu, tj. chęć zapoznania się z treścią księgi wieczystej i ustalenia osoby uprawnionej do sprzedaży nieruchomości wraz z treścią umowy kredytu.

O ile właścicielka nieruchomości udostępni Panu umowę kredytu, o tyle wydaje się, że uzyskanie dostępu do akt księgi wieczystej będzie zbędne.

W mojej ocenie, celem ochrony swoich interesów, w sposób możliwie najlepszy, winien Pan poprosić sprzedającą o spotkanie także z jej byłym mężem, celem ustalenia i dowiedzenia się (od dwóch stron) w jaki sposób po rozwodzie doszło do podziału majątku.

Nawet jeżeli strony nie podzieliły majątku (z uwagi na rzekomy brak aktywów) wspólnie ich obciąża kredyt na zakup domu. Z tego też powodu dla Pana najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby sprzedająca doszła do porozumienia z byłym mężem i wyraziła zgodę na spłatę kredytu obciążającego nieruchomość, celem uwolnienia nieruchomości spod obciążenia.

Takie rozwiązanie byłoby dla Pana najbardziej korzystne, albowiem po pierwsze, zwolni Pan nieruchomość od obciążenia, a po drugie, żadne z byłych małżonków nie będzie mogło domagać się spłaty. Właścicielem na pewno jest kobieta, ale hipoteka, która obciąża nieruchomość winna być spłacona ze środków ze sprzedaży domu, celem uwolnienia się od nieprawidłowości w przyszłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Adwokat nie dochował warunków umowy, co robić?

Adwokat wziął ode mnie zaliczkę w kwocie 4 tys. zł. Nic w sprawie nie zrobił, ustanowił się tylko pełnomocnikiem. Nie wysłał żadnego wezwania...

 

Odmowa zapłaty za zamówione części zamienne z powodu wady jednej z nich

Zajmuję się sprzedażą i serwisem maszyn rolniczych, a także części zamiennych. Pięć miesięcy temu klient kupił u nas części zamienne,...

 

Niedotrzymanie warunków umowy

Miałam komuś sprzedać działkę i w międzyczasie trochę podniosłam cenę. Kupujący nie chce się zgodzić na większą cenę i prawdopodobnie...

 

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Rezygnacja ze złożonego zamówienia i żądanie wykonawcy zapłaty umówionego wynagrodzenia

W zeszłym roku podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie przez niego wyposażenia salonu, na kwotę brutto 42 000 zł, termin wykonania określony był na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »