Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę od stolarza który nie zrealizował umowy i unika kontaktu?

• Data: 2023-06-21 • Autor: Katarzyna Bereda

Osiem miesięcy temu mój tata podpisał umowę na wykonanie zabudowy kuchennej oraz szaf w nowym mieszkaniu z pewnym stolarzem. Wpłacił zaliczkę w wysokości 13 tys. zł oraz dał okap (wartość 700 zł), bo był potrzebny do zrobienia szafki. Całość (robocizna + materiały) została wycenione na 24 tys. Wykonawca miał zacząć realizację 4 miesiące temu. Gdy nie pojawił się przez cały pierwszy miesiąc, tata zaczął do niego dzwonić, pisać SMS – odpowiedzi były, że juto przyjedzie, że jest chory itp. Tak upłynęły kolejne 2 miesiące. Miesiąc temu tata wysłał więc do niego pismo zatytułowane „wezwanie do wykonania roboty”. Nie było żadnej odpowiedzi ani reakcji, więc 3 dni temu tata wysłał drugie pismo „wezwanie do zapłaty”. Nie mam złudzeń, że i teraz nie będzie odzewu od pana stolarza i że należy odstąpić od tej umowy. Jakie kroki podjąć? Czy jest w ogóle szansa na zwrot zaliczki i okapu? Tata jest seniorem, chcę mu pomóc, bo uważam, że został oszukany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę od stolarza który nie zrealizował umowy i unika kontaktu?

Umowa o dzieło na zabudowę kuchenną – opóźnienie w realizacji

Zawarta między Pani tatą i wykonawcą umowa – nawet ustna – to umowa o dzieło. Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia”. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna.

W mojej ocenie Pani tata powinien powołać się na regulację wskazaną w treści art. 635 K.c. Zgodnie z jej treścią: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Podstawą przyznanego zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy jest takie opóźnienie przez przyjmującego zamówienie z rozpoczęciem lub wykończeniem prac, które czyni nieprawdopodobnym ukończenie dzieła w czasie umówionym. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 09.05.2019 r. (IV CSK 498/18, Legalis), wskazano, że art. 635 K.c. obejmuje także sytuacje, w których ukończenie dzieła w terminie jest bardzo mało prawdopodobne.

Na podstawie art. 635 K.c. dopuszczalne jest odstąpienie zamawiającego od umowy o dzieło, także po upływie terminu do wykonania dzieła (wyrok SN z 21.03.2013 r., III CSK 216/12, Legalis; wyrok SN z 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, OSNC 2012, Nr 7-8, poz. 90).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu opóźnienia z rozpoczęciem wykonania prac

Z uwagi na powyższe powinni Państwo – w przypadku braku ostatecznego rozpoczęcia prac i oddania dzieła we wskazanym przez Państwa terminie – wysłać do stolarza oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym stanowisko taty będzie jednoznaczne i poparte przepisami oraz rygorem skierowania sprawy do sądu, w piśmie proszę wskazać także na wezwanie do zapłaty – zwrotu płatności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek stron zwrotu wzajemnych świadczeń i naprawienia szkody po odstąpieniu od umowy o dzieło

Zaznaczę jeszcze, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 K.c. pociąga za sobą skutki określone w art. 494 K.c. W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 K.c.: „Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Uzyskanie nakazu zapłaty wobec niesolidnego stolarza

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, a więc stolarz nie dokona montażu, ani nie zgodzi się na odstąpienie od umowy i zwrot wszystkich dokonanych płatności, proszę złożyć pozew o zapłatę – w sądzie rejonowym miejsca siedziby pozwanego. Proszę jednak w pierwszej kolejności wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po tym będą mogli Państwo skierować sprawę do sądu i uzyskać nakaz zapłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »