Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć podania adresu córki w sądzie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-21

Toczy się moja sprawa rozwodowa. Żona koniecznie chce powołać na świadka naszą dorosłą już córkę. Żona od ponad trzech lat nie utrzymuje z córką żadnych kontaktów. Nie wie nawet, gdzie córka mieszka. Ja mam z córką bardzo dobre relacje i nie chcę jej powoływać na świadka. Córka mieszka obecnie w Anglii. Pełnomocnik żony zwrócił się do sądu z prośbą. aby sąd zobowiązał mnie do podania adresu córki. Sąd ku mojemu zdziwieniu przychylił się do tej prośby. Jak mogę uniknąć podania namiarów na córkę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

Zasadniczo w piśmie może Pan zaznaczyć, że posiada jedynie kontakt przez skype do córki, nie zna dokładnego adresu.

Strona może aż do zamknięcia rozprawy przed sądem I instancji przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej (art. 217 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Pan nie ma obowiązku wskazywać adresu świadka, bo żaden przepis Panu tego nie nakazuje. Zgodnie z art. 258 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) „strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe”.  W postępowaniu cywilnym nie ciąży na sądzie obowiązek poszukiwania świadków. W razie trudności z ustaleniem tożsamości świadka sąd może zakreślić stronie termin do wskazania danych dotyczących osoby, która ma być przesłuchana jako świadek. Po pierwsze ciężar udowodnienia tychże okoliczności w sposób niewątpliwy i pewny obciążą stronę twierdzącą zaistnienie określonych faktów, z których wywodzi ona korzystne dla siebie skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego).

Sąd pomija środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki (art. 217 § 2 K.p.c.). Za dostatecznie wyjaśnione uznaje się okoliczności sporne uzgodnione pomiędzy stronami lub gdy przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala rozstrzygnąć sporną kwestię po myśli zgłaszającego wniosek, co czyni zbędnym przeprowadzenie zgłaszanego dowodu. Brak więc podstaw do nieuwzględnienia wniosku dowodowego w sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego nie pozwalają wyjaśnić kwestii spornej na korzyść strony powołującej dowód. Za dowody powoływane jedynie dla zwłoki uznaje się te, które nie mogą już wyjaśnić kwestii spornych, istotnych dla sprawy, w sposób oczekiwany przez zgłaszającego wniosek lub w ten sposób zostały już one wyjaśnione. Stronę powołującą dowody dla zwłoki sąd może obciążyć kosztami procesu (art. 103 § 1 i 2 K.p.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W piśmie do sądu proszę wskazać, iż nie zna Pan dokładnego adresu córki. Proszę wskazać, że jeśli córka zostanie wezwana na świadka, obciąży żonę kosztami dojazdu z UK i powrotu. Proszę także wskazać – w zależności od przyczyny powołania – iż dowód z przesłuchania jest zbędny – bowiem dane okoliczności zostały np. już ustalone, bądź nie ma żadnych dowodów na ich poparcie, co więcej córka nie ma bliskiego kontaktu ze stronami i nie będzie w stanie zeznawać.

Jest jeszcze druga opcja.

Zgodnie z art. 261 K.p.c.:

„§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

 § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi”.

Art. 261 normuje sytuacje, w których określone osoby mogą odmówić zeznań w charakterze świadka w ogóle (§ 2). Przepis ten rozstrzyga kolizję między sferą prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i sferą interesów rodziny i jednostki, dając w określonym zakresie pierwszeństwo tym ostatnim (por. np. K. Knoppek, Prawo odmowy zeznań i odpowiedzi w procesie cywilnym, Warszawa 1984). Odmowa zeznań jest czynnością faktyczną, a nie czynnością procesową. Sąd orzekający (także sędzia wyznaczony, sąd wezwany) w każdym wypadku ocenia przesłanki uzasadniające odmowę zeznań.

Proszę wskazać także, że po rozmowie z córką ustalił Pan, iż córka nawet jeśli stawi się – skorzysta z prawa odmowy składania zeznań na podstawie art 261 K.p.c., żądając zwrotu kosztów dojazdu i powrotu z UK. Wnosi więc Pan, aby sąd uchylił postanowienie dowodowe w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »