Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zabezpieczyć nieruchomość we współwłasności przed długami współwłaściciela?

• Autor: Marek Gola

Czy jeśli ma się brata alkoholika, który już nie mieszka z rodziną, a zaciągnie dług, to czy komornik może wejść na mieszkanie albo pole, gdyż 1/3 pola i mieszkania należy do brata alkoholika? Czy można jakoś w sądzie pozbawić brata alkoholika do mieszkania i ziemi, skoro są we współwłasności? Proszę o informacje jak zabezpieczyć współwłasność nieruchomości przed długami współwłaściciela.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć nieruchomość we współwłasności przed długami współwłaściciela?

Zniesienie współwłasności – uniknięcie egzekucji

Z tego, co Pani pisze, mamy do czynienia z tzw. współwłasnością w udziale (1/3), a zatem każdy ze współwłaścicieli posiada udział, a nie współwłasność łączną. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile brat formalnie jest współwłaścicielem udziału w mieszkaniu i polu w wysokości1/3, który to udział może być zajęty przez komornika w drodze postępowania egzekucyjnego. Wobec tego, by uniknąć egzekucji z udziału w wysokości 1/3, pozostali współwłaściciele łącznie lub osobno winni wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności poprzez przyznanie udziału brata na rzecz któregokolwiek z nich z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty.

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Mieszkanie co do zasady nie podlega podziałowi (chyba, że wcześniej powstało na skutek połączenia dwóch lokali), więc nie ma co do tego wątpliwości, że musi przypaść jednej z osób.

Spłata współwłaściciela

Co do działki, to jego podział jest zależy od wielkości, przeznaczenia. Jeżeli działka ma przeznaczenie rolne, to aktualnie biegli uznają, że podział roli na mniejsze działki pozostaje sprzeczny z kształtowaniem ustroju rolnego, co z kolei powoduje, że także co do zasady mamy do czynienia ze spłatą. Oczywiście brat może wskazać, że nie chce spłaty, ale wówczas jego wierzyciele mogą wskazywać, że zniesienie współwłasności było pozorne celem uniknięcia spłaty. 

Powyższe znajduje uzasadnienie także w art. 212 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl