Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zawrzeć umowę zakupu działki?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-03

Moja mama odziedziczyła mieszkanie po swojej mamie. Sprzedała je. Aby nie płacić podatku, powinna wydać pieniądze na cele mieszkaniowe. Dlatego kupuje dla mnie działkę. Sytuacja byłaby więc prosta, gdyby nie to, że na budowę domu na tej działce muszę zaciągnąć kredyt (ja, a nie mama, ona nie dostanie ze względu na wiek). Działka ma być moim wkładem własnym do kredytu. Jak więc zawrzeć umowę kupna–sprzedaży tak, by mama wydała pieniądze na cele mieszkaniowe, a żebym ja mógł wykazać tę działkę jako wkład własny do kredytu? Czy to ma być wspólny zakup, czy mama ma kupić ją sama, a potem może mi ją przekazać (nie tracąc ulgi)? Czy może trzeba to jakoś inaczej rozwiązać?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Nie ma tu idealnego wyjścia pozwalającego uznać Pana wkład, gdy tylko mama ponosi wydatek. Wspólny zakup byłby najlepsza opcją gdyby działka kosztowała dwa razy tyle ile mama ma wydać u gdyby te 50% Pan rzeczywiście nabywał za własne pieniądze. Tak jednak, jak się domyślam, nie będzie. Proszę zauważyć, że zwolnienie, z którego mama skorzystać ma zamiar, stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) za wydatek na własne cele mieszkaniowe uznać można wydatki poniesione na cele wydatki poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Innymi słowy mama musi realizować własny cel mieszkaniowy. W wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 908/14) czytamy, że „wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Wyraz »mieszkaniowe« w wyrażeniu »własne cele mieszkaniowe« należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym, bo przecież ustawodawca wyraźne przewidział, że cele mieszkaniowe mogą być zrealizowane także poprzez wydatki związane z innymi przedmiotami (np. dom, grunt)”.

W przypadku zatem nabycia gruntu przez mamę w świetle warunków zwolnienia, przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego winno być możliwe w chwili dokonania wydatku (analogicznie czytamy w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 92/09) i wydatek ten ma realizować jej zamiar zamieszkiwania na tym gruncie.

Nie oznacza to, że zamiar ten musi zostać zrealizowany, ma istnieć na moment ponoszenia wydatku. Później mama może zmienić zdanie i np. darować Panu grunt (tak często w praktyce postępują podatnicy). Zwolnienie tu omawiane nie wprowadza warunku „przetrzymania” gruntu przez określony czas, więc w teorii darowizna nie spowoduje u mamy utraty prawa do zwolnienia. Niemniej jednak w takiej sytuacji mama może narazić się na zarzut, iż nabywając grunt, nie miała zamiaru wybudować na nim domu – zdarza się to w praktyce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »