Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wyegzekwować odsetki za czas opóźnienia?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-26

Przyjaciółka, mająca dostęp do mojego konta i mogąca z niego korzystać, ale w ograniczonym zakresie – wyłącznie do regulowania składek na ZUS w razie kłopotów – przywłaszczyła sobie należące do mnie pieniądze. Ustaliłam z nią, że te pieniądze zwróci najpóźniej do końca sierpnia 2011 r. Jednak pełna spłata nastąpiła dopiero we wrześniu 2014 r. Kwota, którą koleżanka oddała, to 60 tys. zł. Gdybym te pieniądze włożyła na lokatę, to przez 3 lata miałabym dodatkowy zysk, a tymczasem naraziła mnie jeszcze na dodatkowe koszty i nie chce tego uwzględnić. Chcę podać ją do sądu, żeby odzyskać chociaż odsetki za opóźnienie. Na jaki paragraf się powołać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zgodnie z art. 481 § 1 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Innymi słowy, jeżeli posiada Pani dowody na to, że kwota miała być w całości zwrócona przed 3 laty, to może Pani żądać odsetek. Co ważne, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Aktualnie stopa odsetek ustawowych wynosi 13%* w skali roku, tym samym może Pani żądać odsetek w takiej wysokości. Z treści Pani pytania wynika jednak, że kwota 60 tys. zł była spłacana ratami, a to z kolei powoduje, że odsetki będą rozdzielone. I tak np. jeśli w pierwszym roku wpłaty zwrócono Pani powiedzmy 20 tys. zł, wówczas za te miesiące spłaty będzie Pani miała prawo żądać odsetek w wysokości 13% od kwoty 20 tys. zł. Analogicznie liczyć należy dla pozostałych wpłaconych kwot.

Jeśli ponadto poniosła Pani szkodę, zasadnym byłoby powołać się na treść art. 471 § 1 K.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Będzie Pani jednak zobowiązana do wykazania szkody, którą Pani poniosła. Proszę zatem zebrać dowody potwierdzające okoliczności i zdarzenia, które spowodowały u Pani szkodę, a także wyliczyć tę szkodę. W przepisie art. 471 § 1 K.c. jest mowa o naprawieniu szkody jako takiej, rozumianej szeroko. 

* Opis sprawy z października 2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »