Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopot z doręczeniem nakazu zapłaty

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-07-26

Spółdzielnia dochodzi od spółki z o.o. należności za niezapłacony czynsz najmu (w postępowaniu upominawczym). W KRS spółka zapisana jest pod konkretnym adresem, ale w rzeczywistości funkcjonuje pod innym adresem (znanym spółdzielni). Czy w pozwie możemy wskazać jako adres do doręczeń ten znany nam adres? Pod adresem z KRS jest inny podmiot i jeżeli odpowiedzą doręczycielowi, że takiej spółki tam nie ma, lub że się wyprowadziła, będziemy mieli kłopot z doręczeniem spółce nakazu zapłaty.

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny rzetelne i fachowe wyjaśnienie sprawy. Polecam z całym przekonaniem.
Jerzy, rencista pracujący, 62 lata
Bardzo profesjonalne podejście do klienta, wyczerpująca, zrozumiała i konkretna odpowiedź, polecam serdecznie
Marcin, 39 lat
Polecam bardziej niż szukanie w internecie na własną rękę albo usługi kancelarii iteracyjnej, taniej i szybciej profesjonalna obsługa fachowa
Jakub, 42 lata
Szanowna Pani, bardzo dziękuję za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana. W przypadku pojawienia się jeszcze jakiś pytań co do w/w kwestii pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić się z pytaniem. W przyszłości, jeżeli będę musiała skorzystać ponownie z porady z pewnością zwrócę się do Państwa. Pozdrawiam 
Monika, 45 lat
Z państwa oferty już wcześnie korzystałam, uważam że jesteście profesjonalistami. Ważne dla mnie jest to, że można zadać dodatkowe pytanie gdy jest taka konieczność.
Janina

Prawdopodobnie będąca wierzycielem sSpółdzielnia skorzysta z elektronicznego postępowania upominawczego – uregulowanego w artykułach: od 50528 do 50537 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W takich postępowaniach należy spełnić specyficzne wymogi formalne. Podstawowe wymogi pozwu (w elektronicznym postępowaniu upominawczym) wskazano w artykule 50532 K.p.c., który brzmi:

„§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.

§ 2. Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.

§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”

Odpisy nakazów zapłaty doręcza sąd. Powód ma inne zadania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wskazane w art. 50532 K.p.c. wymogi są nieco odmienne od tego, co określono w treści artykułu 2081 K.p.c.: „Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.”

Z uwagi na użycie przez ustawodawcę słowa również w art. 50532 K.p.c. warto zwrócić uwagę na szczegóły.

Niepodanie adresu albo wskazanie błędnego adresu pozwanego może być przesłanką zawieszenia postępowania cywilnego (art. 177 K.p.c.).

Na podstawie art. 50528 K.p.c. stosuje się w elektronicznych postępowaniach upominawczych między innymi wiele przepisów o postępowaniu upominawczym (art. 4971 i następne K.p.c.). Z uwagi na art. 5021 K.p.c. można spodziewać się uchylenia nakazu zapłaty z urzędu z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4; ten zaś stanowi: „miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju”.

Aktualny system doręczania korespondencji z sądów i prokuratur niekiedy praktycznie graniczy z chaosem; są próby uporządkowania sytuacji, ale różnie bywa w tym zakresie. Pan wspomniał o lokalu użytkowym. Jeżeli w tymże lokalu prowadzony jest (zwłaszcza przed ową spółkę) punkt handlowy lub usługowy, w którym można odbierać przesyłki z sądów i prokuratur, to można spodziewać się czujności; nie można nawet wykluczyć zgłaszania braku możliwości doręczenia.

Warto zwrócić uwagę także na brzmienie artykułu 133 § 2a. „Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze”. Przepis ten ma szerokie zastosowanie.

Praktyka pokazuje, że wielu powodów w postępowaniach uproszczonych (zwłaszcza w elektronicznym postępowaniu upominawczym) wskazuje w pozwie błędny adres pozwanego; niekiedy czyni się to celowo, np. w celu utrudnienia pozwanemu wniesienia sprzeciwu (zwłaszcza terminowo). Tak dzieje się często w odniesieniu do osób starszych lub niezaradnych; często ludzie tacy są faktycznie bezradni – zwłaszcza „w zderzeniu z machiną państwową” (szczególnie w przypadku dowiedzenia się o nakazie zapłaty w związku ze wszczęciem egzekucji na podstawie takowego nakazu. Niektórzy powodowie prawidłowy adres pozwanego (już zasądzonego nakazem zapłaty) wskazują dopiero komornikowi.

Gotowość wskazywania sądowi rzeczywistego adresu spółki (jako adresu pozwanego) zasługuje na uznanie. Jeżeli ktoś z kierownictwa odnośnej spółki byłby skłonny do ostrego reagowania na różne niedoskonałości w pozwie (np. z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty), to można rozważyć wskazanie sądowi zarówno adresu „rejestrowego”, jak i adresu faktycznej siedziby władz owej spółki; w takim stanie rzeczy sąd (w praktyce: sędzia albo referendarz sądowy) podjąłby decyzję co do tego, na który z adresów kierować korespondencję; nie można wykluczyć także tego, że owa spółka już jest zarejestrowana w systemie „sądu elektronicznego”.

Gdyby miało dojść do egzekucji świadczeń, to proponuję poświęcić nieco uwagi na sprawdzenie majątku odnośnej spółki – np. lokalizacji nieruchomości lub numerów rejestracyjnych pojazdów (egzekucja nie zawsze ogranicza się do rachunku bankowego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Reprezentacja w świetle art. 15 o radcach prawnych

Była małżonka złożyła pozew o podział majątku wspólnego podpisany przez reprezentującego ją radcę prawnego. Ten radca prawny posiada własne biuro,...

Umorzenie śledztwa przez prokuraturę i założenie sprawy cywilnej

Była żona nasłała na mnie swojego znajomego, żeby mi groził. Ten dzwonił do mnie kilka razy z pogróżkami. Wszystko nagrywałem. Zgłosiłem sprawę na...

Upoważnienie dla brata do reprezentowania w sądzie

Mieszkam za granicą i chciałabym napisać upoważnienie dla brata do reprezentowania mnie w sądzie rejonowym w sprawie o nabycie spadku po...

Jak uzasadnić nieobecność na rozprawie?

Kilka miesięcy temu złożyłam wniosek do sądu w Polsce o unieważnienie mojego rozwodu, który odbył się poza granicami Polski. Wczoraj otrzymałam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »