Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopotliwy klient żądający drugiej wymiany alternatora

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-02-23

Klient zakupił u mnie alternator regenerowany z wpisem w karcie gwarancyjnej 12 miesięcy gwarancji. Po miesiącu przyszedł z uszkodzonym, więc został wymieniony na drugi. Po ponad roku przyszedł z alternatorem, bo stwierdził, że nie chodzi, i przysługuje mu 24 miesięcy gwarancji. Jak rozwiązać tę niezręczną sytuację z kłopotliwym klientem?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Przede wszystkim jako sprzedający powinien Pan do takich klientów podchodzić „czysto taktycznie”, tj. prosząc o pisemne zgłoszenie reklamacji ze wskazaniem, z jakiego tytułu je wznoszągwarancji czy innego. Jeżeli klient wskazałby w piśmie gwarancję, wówczas należy odnieść się d zasad udzielonej przez producenta gwarancji jakości w zakresie wad nią objętych, sposobu załatwienia, jak i terminu obwiązywania.

Jeżeli klient wskazuje inne, pozagwarancyjne podstawy, np. niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, wówczas należy załatwić taką reklamację w myśl ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, która przewiduje złożenie reklamacji towaru niezgodnego z umową, w zakresie przewidzianym w art. 8:

„Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

Jednak niezgodność towaru z umową powinna tkwić w rzeczy już w chwili zakupu i nie powinna być znana klientowi. Co to oznacza w przypadku owego alternatora? Dokładnie tyle – czy w jego danych technicznych (specyfikacji) przewidziano jego żywotność. Jednak może się okazać, że żadnej informacji w tym względzie klient nie otrzymał – wówczas pozostaje oddanie alternatora do zbadania i opiniowania przez biegłego rzeczoznawcę, aby ustalić, czy jego niezgodność z umową (wada) tkwiła w nim już w dniu zakupu, czy tez po prostu uległ zwykłemu zużyciu i wcale nie był wadliwy, ale jest maksymalnie wyeksploatowany. Wówczas swą odmowę uzasadnia Pan opinią biegłego. Co jest ważne, aby od złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 14 dni poinformować klienta o sposobie je załatwienia, czyli np. że ją Pan rozpatrzył i dał rzecz do oceny przez biegłego rzeczoznawcę, który dokona wydania opinia w terminie – takim a takim, zaś Pan rozstrzygnie kwestię żądań klienta po otrzymaniu opinii. Jeżeli nie udzieliłby Pan powyższej informacji w ciągu 14 dni, to z automatu ustawa przyjmuje, że Pan uznał roszczenie klienta za zasadne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »