Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje poświadczenia nieprawdy - jak się bronić?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-12-10

Rok temu wysłałem do UK polskie prawo jazdy w celu wymiany na angielskie. Byłem przekonany, że zostało zagubione, ponieważ długo nie dostawałem odpowiedzi. W wyniku tego w maju roku złożyłem wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy, zaznaczając, że poprzednie zgubiłem. We wrześniu urząd angielski odesłał polskie prawo jazdy do starostwa, dlatego zostałem wezwany na komisariat w roli świadka w sprawie poświadczenia nieprawdy. Policjant powiedział, że przekaże moje zeznania prokuratorowi. Uważam, że to po prostu nieporozumienie. Czy zostaną mi przedstawione zarzuty za poświadczenie nieprawdy, jakie poniosę konsekwencje i jakie mam szanse na obronę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje poświadczenia nieprawdy - jak się bronić?

Intencje i nieporozumienie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

W pierwszej kolejności należałoby się pochylić nad intencjami, które Panu przysługiwały. Z tego, co Pan pisze, nie miał Pan nic złego w zamiarze. Oczywiście można Panu zarzucić bierność w zakresie ustalenia, co się dzieje w urzędzie w UK, jednakże wiele w tym przypadku zależy od tego, jak dobrze porusza się Pan na tym przedpolu w UK. O ile urzędy były zamknięte, względnie dostęp do nich znacznie utrudniony (a na pewno na taką okoliczność może się Pan powołać), trudno uznać, by możliwe było ustalenie, co się stało z Pana wnioskiem o zamianę prawa jazdy. Ja osobiście radzę, nie kłamać, tylko zeznać prawdę, bowiem de facto trudno uznać, by po roku bierności urzędu w UK miał Pan prawo uznać, że prawo jazdy nie zaginęło. Z treści Pańskiego wpisu wynika, iż prawo jazdy nie zostało złożone osobiście, lecz wysłane pocztą, względnie w inny sposób – zapewne bez potwierdzenia odbioru – co w jakiś sposób może potwierdzać Pańskie uznanie, iż prawo jazdy zostało zagubione.

Wyjaśnienia dotyczące zarzutu poświadczenia nieprawdy

Mając na uwadze powyższe, uważam, że powinien Pan powiedzieć prawdę, wskazując przy tym, iż nie było Pana wolą poświadczenie nieprawdy, lecz w rzeczywistości tak było, że myślał Pan, że prawo jazdy zostały zagubione. Może Pan w tym miejscu powołać się na brak wiedzy co do procedury angielskiej w tym zakresie, z jednoczesnym utrudnionym dostępem do urzędów z powodu COVID-19.

Zeznania na pewną trafią do prokuratury, ale, jak wskazuję, wyjątkowo „złośliwy prokurator” musiałby nakazać postawienie Panu zarzutów. Dla wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 272 K.k. nie wystarcza samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań, na przykład przebiegłych, pozorujących jego zgodność z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »