Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje poświadczenia nieprawdy - jak się bronić?

Autor: Marek Gola

Rok temu wysłałem do UK polskie prawo jazdy w celu wymiany na angielskie. Byłem przekonany, że zostało zagubione, ponieważ długo nie dostawałem odpowiedzi. W wyniku tego w maju roku złożyłem wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy, zaznaczając, że poprzednie zgubiłem. We wrześniu urząd angielski odesłał polskie prawo jazdy do starostwa, dlatego zostałem wezwany na komisariat w roli świadka w sprawie poświadczenia nieprawdy. Policjant powiedział, że przekaże moje zeznania prokuratorowi. Uważam, że to po prostu nieporozumienie. Czy zostaną mi przedstawione zarzuty za poświadczenie nieprawdy, jakie poniosę konsekwencje i jakie mam szanse na obronę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje poświadczenia nieprawdy - jak się bronić?

Intencje i nieporozumienie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

W pierwszej kolejności należałoby się pochylić nad intencjami, które Panu przysługiwały. Z tego, co Pan pisze, nie miał Pan nic złego w zamiarze. Oczywiście można Panu zarzucić bierność w zakresie ustalenia, co się dzieje w urzędzie w UK, jednakże wiele w tym przypadku zależy od tego, jak dobrze porusza się Pan na tym przedpolu w UK. O ile urzędy były zamknięte, względnie dostęp do nich znacznie utrudniony (a na pewno na taką okoliczność może się Pan powołać), trudno uznać, by możliwe było ustalenie, co się stało z Pana wnioskiem o zamianę prawa jazdy. Ja osobiście radzę, nie kłamać, tylko zeznać prawdę, bowiem de facto trudno uznać, by po roku bierności urzędu w UK miał Pan prawo uznać, że prawo jazdy nie zaginęło. Z treści Pańskiego wpisu wynika, iż prawo jazdy nie zostało złożone osobiście, lecz wysłane pocztą, względnie w inny sposób – zapewne bez potwierdzenia odbioru – co w jakiś sposób może potwierdzać Pańskie uznanie, iż prawo jazdy zostało zagubione.

Zobacz też: Kto może potwierdzić za zgodność z oryginałem

Wyjaśnienia dotyczące zarzutu poświadczenia nieprawdy

Mając na uwadze powyższe, uważam, że powinien Pan powiedzieć prawdę, wskazując przy tym, iż nie było Pana wolą poświadczenie nieprawdy, lecz w rzeczywistości tak było, że myślał Pan, że prawo jazdy zostały zagubione. Może Pan w tym miejscu powołać się na brak wiedzy co do procedury angielskiej w tym zakresie, z jednoczesnym utrudnionym dostępem do urzędów z powodu COVID-19.

Zeznania na pewną trafią do prokuratury, ale, jak wskazuję, wyjątkowo „złośliwy prokurator” musiałby nakazać postawienie Panu zarzutów. Dla wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 272 K.k. nie wystarcza samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań, na przykład przebiegłych, pozorujących jego zgodność z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy.

Przeczytaj też: Jak pozbyć się alkoholika z domu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl