Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi koszty transportu zwłok i pochówku za granicą?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-13

W wypadku zginął mój brat, który pozostawał w związku małżeńskim z osobą mieszkającą poza granicami RP. Rodzina (rodzeństwo) chce pochować brata w Polsce, jednak żona nie zgadza się na takie rozwiązanie i chce przetransportować zwłoki za granicę i tam pochować zmarłego. Czy może kosztami transportu i pogrzebu poza Polską obciążyć solidarnie całe rodzeństwo?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Kwestię prawa do pochówku reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z art. 10 tej ustawy – prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że przepis powyższy ustala kolejność osób uprawnionych do pochówku, przy czym uprawnienia te przysługują osobie wymienionej w dalszej kolejności wtedy, gdy brak jest osoby wymienionej w bliższej kolejności albo osoba ta prawa tego nie chce lub nie może wykonać (wyrok SN z 25 września 1972 r., OSNC 1973/6/109). Zgodnie z wyrokiem z dnia 2 lutego 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (II SA/Bk 728/05) ewentualny spór między osobami, którym przysługuje prawo pochowania zwłok i prawo ekshumacji nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym. Prawo pochowania zwłok osoby zmarłej (wraz z prawem do ekshumacji) oraz pamięć o niej stanowi bowiem dobro osobiste, chronione przepisami prawa cywilnego (art. 23 i 24 K.c.), a do ochrony dóbr osobistych powołany jest sąd powszechny cywilny.

W świetle powyższych przepisów zaznaczyć zatem należy, że żona posiada prawo do pochowania zmarłego w pierwszej kolejności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli natomiast chodzi o zwrot kosztów, trzeba sięgnąć do przepisów Kodeku cywilnego. Otóż zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.): „do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

Koszty pogrzebu są zatem rozliczane między spadkobiercami. Trzeba zauważyć, że w przepisie tym mowa o kosztach pogrzebu w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. W tej sytuacji transport zwłok za granicę oraz pochówek za granicą wykracza poza zwyczaje przyjęte w danym środowisku, w związku z czym wydaje się, że żona zmarłego nie ma prawa obciążyć Państwa kosztami transportu zwłok.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »