Kto ponosi koszty transportu zwłok i pochówku za granicą?

• Autor: Marcin Sądej

W wypadku zginął mój brat, który pozostawał w związku małżeńskim z osobą mieszkającą poza granicami RP. Rodzina (rodzeństwo) chce pochować brata w Polsce, jednak żona nie zgadza się na takie rozwiązanie i chce przetransportować zwłoki za granicę i tam pochować zmarłego. Czy może kosztami transportu i pogrzebu poza Polską obciążyć solidarnie całe rodzeństwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ponosi koszty transportu zwłok i pochówku za granicą?

Prawo pochowania zwłok

Kwestię prawa do pochówku reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z art. 10 tej ustawy – prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że przepis powyższy ustala kolejność osób uprawnionych do pochówku, przy czym uprawnienia te przysługują osobie wymienionej w dalszej kolejności wtedy, gdy brak jest osoby wymienionej w bliższej kolejności albo osoba ta prawa tego nie chce lub nie może wykonać (wyrok SN z 25 września 1972 r., OSNC 1973/6/109). Zgodnie z wyrokiem z dnia 2 lutego 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (II SA/Bk 728/05) ewentualny spór między osobami, którym przysługuje prawo pochowania zwłok i prawo ekshumacji nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym. Prawo pochowania zwłok osoby zmarłej (wraz z prawem do ekshumacji) oraz pamięć o niej stanowi bowiem dobro osobiste, chronione przepisami prawa cywilnego (art. 23 i 24 K.c.), a do ochrony dóbr osobistych powołany jest sąd powszechny cywilny.

W świetle powyższych przepisów zaznaczyć zatem należy, że żona posiada prawo do pochowania zmarłego w pierwszej kolejności.

Jeżeli natomiast chodzi o zwrot kosztów, trzeba sięgnąć do przepisów Kodeku cywilnego. Otóż zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.): „do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty transportu i pogrzebu

Koszty pogrzebu są zatem rozliczane między spadkobiercami. Trzeba zauważyć, że w przepisie tym mowa o kosztach pogrzebu w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. W tej sytuacji transport zwłok za granicę oraz pochówek za granicą wykracza poza zwyczaje przyjęte w danym środowisku, w związku z czym wydaje się, że żona zmarłego nie ma prawa obciążyć Państwa kosztami transportu zwłok.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »