Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota za prąd naliczona mimo braku zużycia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-21

Jestem właścicielką nowego mieszkania w Warszawie. Obecnie stoi ono puste (już od 2 lat). Sprawa dotyczy rachunku za energię elektryczną. Dostaliśmy rachunek na 1900 zł za prąd mimo braku zużycia. Nie mieszkamy w Polsce, ale teraz tu jesteśmy i chcemy załatwić jak najszybciej. W czerwcu zgłosiłam sprawę, ale do dziś nie zrobiono nawet przeglądu licznika. Co możemy zrobić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Niestety nie ma jakichś środków prawnych, które mogą zmusicie dostawcę energii do natychmiastowych działań w tej sprawie.

Aczkolwiek rzeczywiście jeśli Państwo nie zamieszkujecie w mieszkaniu, a otrzymaliście do zapłaty tak wysoki rachunek za energię elektryczną, oczywiste jest, że musiała nastąpić albo jakaś awaria, albo jakieś podpięcie pod Państwa licznik.

Sugerowałabym jeszcze raz napisanie pisma reklamacyjnego z wyraźnym podkreśleniem, że postępowanie reklamacyjne zostało wszczęte jeszcze w czerwcu, a do tej pory brak jest jego efektów w postaci choćby sprawdzenia działania licznika poboru energii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną błąd wskazania licznika powoduje obowiązek skorygowania wystawionych faktur VAT, ale aby to stwierdzić trzeba w pierwszej kolejności zbadać, czy licznik wskazuje prawidłowy pobór. Poniżej stosowny przepis rozporządzenia:

„§ 37. 1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

2. Korekta, o której mowa w ust. 1, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty, o której mowa w ust. 1, zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu”.

Rozumiem, że ma Pani dość ograniczony czas na działania, więc może poza pismem proszę też pójść do przedsiębiorstwa energetycznego i słownie monitować, poza pismem, o jak najszybszą kontrolę licznika.

Mogę też jeszcze zasugerować skargę do Urzędu Regulacji Energetyki na dostawcę energii.

Chciałam jednak Panią poinformować, że jeśli złożyła Pani reklamację na piśmie, ma Pani na to dowód, to zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, a dokładnie art. 6c ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Tak więc przynajmniej w tym zakresie może się Pani powołać na ten przepis, ale sprawdzenie licznika i tak wydawałoby się potrzebne, więc proszę dostawcę monitować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »