Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość niedopuszczenie świadka do zeznań w sądzie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-09-27

Moja siostra podważa w sądzie testament naszej matki. Na następną rozprawę siostra powołała świadka, który jest wrogo nastawiony do mnie, i który na pewno będzie zeznawał nieprawdę. Czy jest jakaś możliwość z mojej strony niedopuszczenia świadka do składania zeznań przed sądem?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Niestety, każda strona może powołać świadków na poparcie okoliczności, które są dla niej korzystne. Oczywiście Pan także ma takie prawo.

Jeżeli już ten świadek został powołany, a sąd ten wniosek dopuścił, jak mówi art. 261 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Oznacza to, że niestety, jeżeli osoba została wezwana w charakterze świadka musi te zeznania złożyć. Natomiast Pan może zadawać pytania świadkowi tak, aby ewentualnie złapać go na przysłowiowym kłamstwie, zmusić do przyznania pewnych okoliczności dla Pana korzystnych, itd.

Jeżeli świadek ten jest z Panem jakoś skonfliktowany może Pan starać się to przed sądem wykazać, wówczas sąd weźmie to pod uwagę, dokonując oceny jego zeznań. Generalnie jednak sam wrogi stosunek nie jest podstawą, czy to oddalenia wniosku dowodowego o przesłuchanie tego świadka, czy też taki stosunek nie przesądza sam przez się, że świadek kłamie. Na tym trzeba próbować świadka złapać po prostu.

Ewentualnie, jeżeli świadek jest powoływany na jakieś okoliczności, które nie są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, czyli np. zamiast na temat testamentu, czy stanu zdrowia Pana mamy (ten ma wpływ na ważność testamentu) świadek miałby zostać przesłuchany na okoliczności zupełnie inne, nie związane z testamentem może Pan na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego wnosić o oddalenie tego wniosku jako nieprzydatnego do rozpoznania niniejszej sprawy. Przepis ten mówi bowiem, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ewentualnie, jeżeli sprawa ciągnie się już jakiś czas i dopiero teraz jest powoływany ten wniosek dowodowy może Pan próbować przekonać sąd, że spowoduje on zwłokę w postępowaniu, a zatem powinien zostać oddalony na podstawie art. 207 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

Cały przepis cytuję poniżej:

„§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »