Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nachodzi mnie komornik za cudze długi

Autor: Bogusław Nowakowski

Nachodzi mnie komornik. Dłużnik, który mieszkał w moim domu, wymeldował się w 2014 r. i wyjechał za granicę, jest to osoba dla mnie obca. Komornik chce wejść do mojego domu w asyście policji. Jak mam się zachować, czy muszę go wpuścić i co powinien przedstawić komornik, jakie dokumenty, że ma prawo przeszukania mojego domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nachodzi mnie komornik za cudze długi

Ustalenie przez komornika adresu dłużnika

Komornik, co do zasady, kieruje się adresem wskazanym przez wierzyciela. Przy braku dowodów przeciwnych uznaje taki adres za adres zamieszkania dłużnika.

W opisanej sprawie prawdopodobnie przed wymeldowaniem się i przed wyjazdem dłużnik odebrał korespondencję od komornika. Zatem dla komornika wszystko jest OK. Skoro dłużnik odbiera korespondencję, to mieszka.

Skąd Pani wie, że komornik chce wejść do domu w asyście policji? Mogła się Pani dowiedzieć o tym w kancelarii komornika, od asesora w trakcie dokonywana czynności egzekucyjnych lub z pisma kierowanego do dłużnika, które zostało odebrane, a Pani poznała jego treść.

Kontakt z nachodzącym komornikiem

Zatem jeszcze przed wizytą komornika powinna Pani:

 • Napisać do komornika pismo, informując go o faktach:
  • że dłużnik nie mieszka pod tym adresem i od kiedy;
  • że wymeldował się, co ma potwierdzenie w urzędzie miasta (gminy) w ewidencji ludności;
  • a zwłaszcza o tym, że w Pani domu nie ma żadnych rzeczy należących do dłużnika, albowiem zabrał wszystko, wyprowadzając się;
  • jednocześnie powinna Pani zawnioskować o to, aby komornik w istniejącym stanie rzeczy odstąpił od planowanego wejścia do Pani domu, oraz
  • poinformował o tych faktach wierzyciela, by ten mógł skorygować swoje wnioski co do środków egzekucyjnych;
  • nadto może Pani wspomnieć, że w świetle tego, że dłużnik niewątpliwie nie mieszka pod tym adresem, w razie jakichkolwiek działań po tym piśmie zmuszona Pani będzie podjąć odpowiednie do sytuacji kroki prawne także wobec kancelarii.
 • Napisać do wierzyciela – o ile uda się Pani dowiedzieć, kim on jest i jaki ma adres zamieszkania (siedziby); informując go o faktach:
  1. że dłużnik nie mieszka pod tym adresem i od kiedy;
  2. że wymeldował się, co ma potwierdzenie w urzędzie miasta (gminy) w ewidencji ludności;
  3. a zwłaszcza o tym, że w Pani domu nie ma żadnych rzeczy należących do dłużnika, albowiem zabrał wszystko, wyprowadzając się;
  4. jednocześnie powinna Pani wskazać, że oczekuje Pani zrezygnowania z egzekucji z ruchomości dłużnika w Pani domu, ponieważ od ponad dwóch lat nie ma w nim żadnych rzeczy ruchomych dłużnika,
  5. a jeżeli do tego nie dojdzie i komornik dokona zajęcia Pani rzeczy, zmuszona Pani będzie wytoczyć wierzycielowi proces, który ten niewątpliwie przegra.

Jeżeli pomimo tego doszłoby do wizyty, powinna Pani zaoponować, pokazując swoje pismo i ustnie wyartykułować ponownie: dłużnik tu nie mieszka i nie ma w tym domu żadnych jego rzeczy.

Zajęcie przez komornika rzeczy nienależących do dłużnika

Gdyby komornik pomimo tego wszedł i dokonał zajęcia Pani rzeczy – musiałaby Pani wnieść do protokołu zajęcia zastrzeżenia i zażądać zaprotokołowania, że zajęte rzeczy należą do Pani, powinna Pani poprosić o dane i adres wierzyciela. Potem wezwać wierzyciela pisemnie do zwolnienia zajętych rzeczy spod egzekucji. Gdyby wierzyciel nie wykonał tego żądania – to najpóźniej w ciągu miesiąca od zajęcia powinna Pani wytoczyć wierzycielowi powództwo o zwolnienie zajętych rzeczy od egzekucji.

Według Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl