Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nadużywanie alkoholu jako powód eksmisji z mieszkania rodziców

• Autor: Marta Wawrzyniak

Mam 30 lat i mieszkam u rodziców w mieszkaniu w bloku. Jestem w nim na stałe zameldowany. Mama nieustannie mi grozi, że gdy wrócę do domu z pracy, to zastanę walizki przed drzwiami. Powodem tej groźby jest to, że nadużywam alkoholu. Jednak tu muszę podkreślić, że jeśli piję, to tylko w swoim pokoju i staram się nikomu nie przeszkadzać. Ojciec też nadużywa alkoholu, ale on przy tym się często awanturuje. Sądzę, że przez to, że unikam awantur, jestem osobą spokojną, mama atakuje tylko mnie. Wiadomo, unikam kłótni, ale będąc ciągle atakowanym, staram się też bronić i czasem zdarzy mi się trochę podnieść głos. Jest to ostateczność, aby dać mamie znać, że przesadza. Za pokój, w którym mieszkam, dokładam się miesięcznie 500 zł, płacę też za internet i telewizję oraz dokładam się do samochodu. Czy w opisanej sytuacji mama może z dnia na dzień wystawić moje rzeczy za drzwi albo natychmiastowo mnie eksmitować? Czy może mieć tu znaczenie, że nie płacę za wyżywienie, wodę i prąd, czyli że dokładam się za mało? Proszę o pomoc!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadużywanie alkoholu jako powód eksmisji z mieszkania rodziców

Ustna umowa najmu mieszkania pomiędzy synem i rodzicami

Jak wynika z opisu sprawy, obecnie korzysta Pan z mieszkania w oparciu o ustną umowę najmu, zawartą na czas nieokreślony. Zgodnie z treścią art. 688 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z dnia 2019.06.19; dalej „K.c.”):

„Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.”

Zatem jak widać, nie jest możliwe, aby z dnia na dzień zmuszono Pana do wyprowadzki. Należy jednak zauważyć, iż w świetle przepisów art. 683 K.c.: Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 685 K.c.: Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. To właśnie treść tego przepisu umożliwia Pańskiej mamie wypowiedzenie Panu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i zobowiązanie do wyprowadzki, jeżeli Pana zachowanie wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.

Pozew o eksmisję przeciwko synowi, który nadużywa alkoholu

Przechodząc do kwestii eksmisji, jej podstawę stanowi treść art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1182, t.j. z dnia 2019.06.26) w brzmieniu:

„1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.”

W celu uzyskania nakazu opróżnienia mieszkania Pana mama musiałaby złożyć pozew do sądu. Przed wydaniem orzeczenia sąd przeprowadziłby postępowanie mające na celu ustalenie czy Pan swoim zachowaniem w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu i zakłóca korzystanie z lokali sąsiadom. To na Pana mamie jako powódce spoczywałby obowiązek wykazania, że Pana zachowanie ma tak negatywny charakter, że uniemożliwia jej wspólne zamieszkiwanie.

Brak podstaw do eksmisji i wypowiedzenia umowy najmu bez okresu wypowiedzenia

Opisana przez Pana sytuacja w mojej ocenie nie stanowi podstawy do eksmisji ani wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Z przedstawionego opisu wynika, że Pana mama toleruje postępowanie ojca, którego zachowanie znacznie bardziej utrudnia wspólne zamieszkiwanie. Kłótnie nie są wystarczającą przesłanką, aby nakazać współlokatorowi natychmiastową wyprowadzkę. Na Pana korzyść niewątpliwie przemawia okoliczność, iż każdego miesiąca płaci Pan ustaloną kwotę z tytułu wspólnego zamieszkiwania.

Poruszył Pan też kwestę wysokości opłat uiszczanych za pokój i tego, czy są one wystarczające, aby eksmisja była niemożliwa. Otóż, jeżeli Pana rodzice nie mają zastrzeżeń co do przekazywanych przez Pana kwot, czyli nie żądają więcej – ich konkretna wysokość nie ma znaczenia. Mógłby Pan przekazywać nawet 100 zł miesięcznie, jeśli tak zostałoby ustalone, a ustna umowa byłaby i tak uznawana za najem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marta Wawrzyniak

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl