Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naliczanie opłat w roamingu - czy to zgodne z prawem?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-24

Wiem, że opłaty w roamingu zostały zniesione. Mimo to mój operator twierdzi, że opłaty obowiązują, bo użytkuję telefon głównie za granicą (dostałem SMS-a z taką informacją). Czy to zgodne z prawem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Obawiam się, że nie wygra Pan z operatorem. Po pierwsze, owszem, na mocy uchwalonych przez Parlament Europejski regulacji, 15 czerwca 2017 r. zostały zniesione opłaty za roaming dla użytkowników telefonii komórkowych w krajach wspólnoty. Jednak wprowadzone zostały zasady FUP (fair usage policy, polityka uczciwego korzystania). Jeśli abonent będzie w czteromiesięcznym okresie dłużej korzystał z usług poza granicami niż w Polsce, zostaną nałożone przez niego opłaty zgodne z regulaminem. Do klientów mają być wysyłane są SMS-y o opłatach.

Takie zapisy znajdują się w regulaminie operatora, który zapewne został Panu przesłany przy zmianach jego zapisów dotyczących wejścia w życie ww. regulacji odnośnie roamingu. Nadto operator Pana sieci otrzymał od UKE zgodę na wprowadzenie dodatkowych opłat roamingowych na terenie UE.

Teraz można by analizować kwestię wprowadzenia Pana w błąd przez konsultanta. Umowa z operatorem(przejrzałam draft, Pan zapewne nie ma innych zapisów) wymaga, aby wszelkie jej zmiany następowały w formie pisemnej.

Niezależnie od tego, jaki charakter posiada umowa, przepis art. 76 Kodeksu cywilnego umożliwia ich stronom wprowadzenie obowiązku zachowania określonej formy prawnej dla jej skutecznego zawarcia. Przepis ten stanowi, że jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonania w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Ponadto, uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia (art. 77).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zastrzeżenie przez strony w umowie, że oświadczenie woli co do uzupełnienia umowy (czy zmiany) powinno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie (art. 76 zd. 1) powoduje, że niezachowanie tej formy wyłącza możliwość powoływania się przez strony na wyrażenie przez kontrahenta zgody w inny, choćby dorozumiany sposób (art. 60) – tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1980 r., sygn. akt II CR 110/80.

Natomiast jeśli w Pana umowie czy dostarczonym regulaminie będącym integralną częścią umowy nie ma takiego zapisu, może Pan powoływać się przed operatorem na zmianę warunków umowy z konsultantem reprezentującym operatora i brak obowiązywania opłat roamnigowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »